Skip to main content

De Europese Commissie kiest niet voor een voortrekkersrol voor Europa. Dit leidt tot minder groei, minder jobs en meer afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Op 22 januari 2014 stelde de Europese Commissie haar richtkader klimaat en energie voor 2030 voor. Het voorstel omvat een bindende doelstelling voor de reductie van broeikasgassen met 40% (t.o.v. 1990) en een bindende Europese doelstelling van 27% voor hernieuwbare energie.
“Na een verhit intern debat over het formuleren van zeer minimale ambities of gewoon een niet ambitieuze doelstelling voor het richtkader 2030, koos de Commissie voor de laatste optie”, verklaarde Rainer Hinrichs-Rahlwes, de voorzitter van EREC (de Europese organisatie voor Hernieuwbare Energie). “Het witboek van de Europese Commissie stelt een broeikasgasreductie voor van 40%, een aandeel van 27% hernieuwbare energie, en geeft zelf geen indicatie voor een doelstelling voor energiebesparing.”
“Hierbij laat de Europese Commissie haar eigen impactstudie over hogere doelstellingen links liggen en opteert zo duidelijk voor minder groei, minder jobs en een grotere afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen”, benadrukt EREC. In een rapport dat bij het communiqué van de Europese Commissie werd gevoegd, stelde men dat een bindende doelstelling voor 30% hernieuwbare energie bovenop een emissiedoelstelling kan leiden tot de creatie van meer dan 600.000 jobs en daarbij ook meer dan 258 miljard € aan brandstoffenimport kan worden bespaard. Door de hernieuwbare energiedoelstelling op te trekken tot 35% konden deze besparingen oplopen tot 358 miljard €.
“Nog maar 5 jaar geleden gaf de Europese Commissie zelf het signaal aan investeerders dat hernieuwbare energie de toekomst was voor Europa. Nu handelt de Commissie in tegenovergestelde richting: men stelt geen ‘doelstelling’ 2030 voorop, maar een ‘quotum’,” stelt EREC. Het ‘referentie scenario’ van de Europese Commissie, gepubliceerd in december 2013 geeft aan dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen zonder enige bijkomende beleidsimpuls kan aangroeien tot 24,4%.
“Op deze manier zal men minder investeringen in Europa aantrekken en beschadigt de Europese Commissie de Europese competitiviteit en haar industriële voortrekkersrol” vervolgt EREC, die samen met vele andere stakeholders een versterkend beleidskader met een bindende hernieuwbare energiedoelstelling van 45% bepleit.
“Al onze hoop is nu gericht op de Europese Raad om alsnog te kiezen voor een toegewijd Europees Energie & klimaatbeleid voor 2030,” concludeert EREC. Het witboek van de Europese Commissie zal worden besproken op de Raad van Europese staatshoofden op de zgn. Lentetop in maart en juni van dit jaar.


Meer info:
Bart Bode, Algemeen Directeur ODE – Organisatie Duurzame Energie  tel. 0485 522 947

Leave a Reply