Skip to main content

Op 3 februari werd de conceptnota over de uitrol van digitale elektriciteitsmeters in Vlaanderen gepubliceerd. Ter verduidelijking legde PV Vlaanderen enkele concrete vragen voor aan het kabinet van Vlaams energieminister Bart Tommelein.
De digitale meter die de distributienetbeheerder (DNB) bij een bestaande prosument zal plaatsen, is ten laste van het distributienettarief. Het kabinet van Minister Tommelein verklaarde dat de taak van de DNB’s afgelijnd wordt tot en met de digitale meter. De DNB zal een digitale meter installeren die zowel energie-afname als energieinjectie kan meten en registreren.
Wanneer een prosument ook apart zijn PV-productie wil kunnen aflezen van de digitale meter, moet hij hiervoor een bijkomende app kopen en installeren. Dit valt niet binnen de bevoegdheid van de DNB’s. Daarnaast kan een prosument nog altijd zelf een productiemeter (groenestroommeter) met uitleesmogelijkheid (bv. pulsuitgang,…) voorzien op eigen kosten, zoals vroeger al
het geval was toen PV-installaties ≤ 10kVA nog GSC kregen.
In de conceptnota staat dat bij het plaatsen van nieuwe decentrale productie ≤10 kVA men ook de productiemeter op de digitale meetinrichting zal aansluiten. Maar aangezien het niet meer verplicht is om productiemeters te plaatsen bij kleine PV installaties, dient deze zin als optioneel beschouwd te worden in de conceptnota.
In de conceptnota spreekt men soms over nieuwe decentrale productie ≤ 10 kVA en op andere plaatsen over decentrale productie <10 kVA. Het kabinet bevestigde dat het in alle gevallen gaat over nieuwe decentrale productie kleiner of gelijk aan 10 kVA (≤ 10 kVA).
Bron: Nieuwsbrief PV Vlaanderen 2017/05

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply