Skip to main content

Dagelijks merken onze Energie Adviseurs de bezorgdheid van bestaande en toekomstige zonnepaneleneigenaars over de invoering van digitale energiemeters. Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wil alle elektriciteitsmeters vanaf 2019 vervangen door digitale exemplaren. Een vaak gehoorde kritiek is dat met name eigenaars van zonnepanelen hier de dupe van zullen zijn. Maar is deze kritiek wel terecht?
Meterkast Thumb
In dit artikel geven we u vijf redenen waarom u zich weinig zorgen hoeft te maken over de invoering van de ‘slimme’ energiemeters.
1) Geen Rolls Royce
Tegenstanders van de invoering van de digitale energiemeter halen de hoge investeringskost als tegenargument aan. Volgens de Vlaamse energieregulator VREG kost een slimme meter al snel 200 euro, zonder installatiekost. “Ik ben niet van plan om een Rolls Royce te lanceren”, reageert Vlaams energieminister Tommelein. “Het zal gaan om een eenvoudige meter zonder ’toeters of bellen’, wat de prijs helpt te drukken en waardoor eenzelfde meter in heel Vlaanderen kan worden ingevoerd.”
2) Kostenverlagend
Van zodra de slimme meter is geïnstalleerd, zal de elektriciteitsgebruiker hier bij winnen. Zo dient er geen meteropnemer meer langs te komen en zullen er zich minder pannes voordoen omdat netbeheerders Infrax en Eandis hun net veel beter kunnen beheersen. Ook zal energie- of domiciliefraude sneller worden gedetecteerd en zijn er geen aparte budgetmeters nodig. Dit alles zou er volgens officiële modellen voor zorgen dat consumenten na de installatie van een slimme meter tot 3,4% kunnen besparen op hun elektriciteitsverbruik.
3) Compensatie terugdraaiende teller
Eigenaars van zonnepanelen uiten massaal hun bezorgdheid over het verdwijnen van het systeem van de terugdraaiende teller, waarbij u enkel het ’tekort’ aan elektriciteit dat u van het net afneemt dient te vergoeden. “Wie voor eind 2020 panelen heeft, behoudt minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller”, stelt Tommelein gerust. “Voor nieuwe installaties komt er vanaf 2021 een compensatieregeling.”
Bram Claeys, algemeen directeur van de organisatie voor hernieuwbare energie ODE, stelt een ‘slim tarief’ voor eigenaars van zonnepanelen voor. “Slimme meters zijn een positieve stap in de richting van een slim net. Zonnepanelen kunnen een belangrijke rol spelen in dat slimme net. Wij zijn voorstander van een ‘slim tarief’ voor eigenaars van zonnepanelen. Dit is een tarief als vergoeding voor de dienst die ze leveren.”
4) Zonneplan
Sinds Bart Tommelein in april 2016 Annemie Turtelboom opvolgde als Vlaams energieminister trad hij steeds naar buiten als een groot voorstander en promotor van zonnepanelen als hernieuwbare energiebron. In het kader hiervan ontwikkelde hij het zogenaamde ‘zonneplan’ met als doel de drempels voor het investeren in zonne-energie weg te werken. Tommelein kan en zal het zich dan ook niet veroorloven om zonnepaneleneigenaars in de koude te laten staan. “Het is de bedoeling om eigenaars van zonnepanelen te belonen en niet te bestraffen. Zij moeten dan ook niet vrezen.”, klinkt het fors. “Ik zal absoluut niet dulden dat het draagvlak opnieuw ondermijnd wordt. Hernieuwbare energie is de toekomst.”
5) Betere monitoring
Na de invoering van de slimme meters zal u via allerlei apps uw eigen stroomverbruik beter in het oog kunnen houden. Zo’n meter kan er ook voor zorgen dat pakweg uw vaatwas pas aanslaat op het moment dat de stroom het goedkoopst is, doordat er op dat moment bijvoorbeeld veel zon en wind is.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion 14 Comments

 • Roger Van Bael schreef:

  wat zijn dan de kosten om een slimme energiemeter te platsen

 • David van Hoogstraten schreef:

  Als slimme meters dezelfde informatie geven als de huidige, dan is daar niets op tegen. Dat houdt in dat op ieder moment een digitale display aangeeeft hoeveel stroom gebruikt werd, sind de ingebruikname, als een positief of negatief getal.
  Daarnaast is het wenselijk dat 5 of 6 rode en groene leds aangeven hoe groot de momentane afname/generatie van stroom is.

 • Ruud Smeets schreef:

  Ministerie heeft burgers aangespoord, zonnepanelen te plaatsen, voor mij 20.000 euro, na 2 jaar een zonder voorkennis prosumententarief ingevoerd aan mij in rekening gebracht kosten 835 euro. Nu na 2019 kosten en plaatsing van een energieregulator aan ons te berekenen , terwijl weer achteraf pas in 2021 wordt bepaald wat de tegemoetkoming is voor het verlies van teruggeleverde electriciteit. Ongehoord dit beleid!

 • Marc Ottevaere schreef:

  Weet iemand hoe de hedendaagse wasmachines of ander huishoudelijke zware verbruiker kan communiseren met die slimme meters? of moeten die ook worden vervangen? :))

 • Azou Gilbert schreef:

  Het is iedere keer hetzelfde; de bevolking opjagen om zuinig te zijn of te investeren in bvb zonepannelen om dan achteraf een tarief aan te rekenen omdat je stroom terugsteekt. Nu wil men met een ‘gedelegeerde diefstal’ onze teruggedraaide KW’s afpakken en ons nog doen betalen voor een digitale meter, die wij helemaal niet nodig hebben, maar alleen de elec.maat.pij (en hun aandeelhouders) nut bij hebben. Da’s typisch Belgisch . Doe dan eens uw best..

 • Steven Van Damme schreef:

  De invoering van de digitale meter heeft maar één reden! Vadertje staat gaat U zakken nog wat leger maken! En wat doen wij daartegen? Helemaal niets. We hebben juist een analoge meter geplaatst (wij betaald uiteraard), en nu mogen we nogmaals ophoesten voor de digitale? De schaamte voorbij! En nog maar gezwegen over de ongelijke vergoeding die we ontvangen voor de elektriciteit die we op het net plaatsen. 30 cent betalen en maar 5 a 6 cent ontvangen voor elke kW die we erop zetten. Maak de rekening maar eens, U profijt gaat er zwaar op achteruit! En echt apeland is het hier!

 • Vic schreef:

  Alleen nieuwere en duurdere apparaten zullen je die mogelijkheden geven, dus wordt een gepeperde rekening alles bij mekaar, en dat om zelf een paar centiem uit te sparen op jaarbasis, want het is hem enkel te doen om de maffia (energieleveranciers & ministers) te dienen om meer controle te hebben over ons doen en laten; gaat prettig worden, dochterlief wil naar een party, favoriete bloes is vuil en … wasmachine zegt “nee”, omdat de “maffia” dat wil !
  Ik vind dit op z’n minst ernstige bemoeizucht en/of beknotting van eenieder zijn privéleven ! … komt zelfs in de buurt van “schending van de privacy” … of “dictatuur” = terug naar af !!!
  Men spreekt daarenboven ook nog van allerlei mogelijkheden met “app’s” … betalend natuurlijk !!! … en dat enkel om het jezelf wat moeilijker te maken en ambras te krijgen met dochterlief omdat de “app” zegt dat de wasmachine pas aan mag als het feestje al bezig is ! … om zelf een paar eurocent uit te sparen ! … dus maandelijks (bvb) 10 euro betalen voor “app” om 10 cent uit te sparen ! … en herstelling van een aantal binnendeuren, om schade van bruisende dochter te herstellen !
  En de hardwerkende mensen die laat thuiskomen, amper tijd om alle huishoudelijke taken rond te krijgen, dan opzadelen met allerlei apparaten die “on hold” gaan, omdat de maffia dat zo wil, om dan ’s anderendaags als iedereen naar het werk is, gaat de maffia al die apparaten in gang te zetten omdat de zon schijnt … en de hardwerkende mens komt ’s avonds thuis en de keuken en living staan onder water ! .. zou de “maffia” dat ook betalen ???
  Veel beter zou zijn indien men zelf een “gratis ingebouwde” LAN of WIFI verbinding kon maken met de digitale teller om data uit te lezen, al was het maar om in (bvb) Excel te importeren en zelf persoonlijk een interpretatie te kunnen maken, zonder de bemoeizucht van de “maffia” ! … of een stuursignaal van zodra men meer injecteert dan verbruikt ! DAT zou pas gezond verstand zijn en blijk geven van enige goede wil, i.p.v. zakkenvullerij !!!
  Ook zo zoals met de elektrische fiets (en andere apparaten) … NIET opladen in de nacht, want brandgevaar (zie recentelijk TV-nieuws); OK, maar wanneer moet men elektrische fiets dan opladen ? Als men er mee aan het rijden is, dus hééééle lange verlengkabel als je naar de stad wil ! Elektrische auto zou een stuk veiliger zijn, maar dit soort “fake news” wordt toch in de kiem gesmoord als ik onderstaand artikel lees :
  https://www.ad.nl/auto/man-sterft-in-vuurzee-na-crash-met-tesla-uren-later-vliegt-de-auto-nog-drie-keer-in-brand~a29f321c/
  Het ergste is eigenlijk dat de ministers de mensen altijd eerst gek maken met allerlei “mooie verhalen” … om de goedgelovige en positief ingestelde mensen die hun goede wil tonen, dan meervoudig in de rug te schieten !!!
  En als de “maffia” dan eerst vast stelt dat ze in hun eigen voeten aan het schieten zijn, gaan ze de algemene tarieven verhogen om zo de minder bedeelden wijs te maken dat het de schuld is van diegenen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd ! Men VERGEET echter dat diegenen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd “energie” hebben GELEVERD !!! … en indien dat “GELEVERDE” te VEEL was, had men ook NERGENS zonnepanelenparken hoeven te installeren, want die zijn DUIZEND malen erger, omdat die helemaal NIETS VERBRUIKEN, doch uitsluitend INJECTEREN !!! … iets wat de modale brave burger blijkbaar niet mag !!! want dan wil men zo nodig die zijn huishouden gaan CONTROLEREN ! … maar die zonnepanelenparken mogen WEL het net als het ware “verkrachten” !
  Het zou veel beter zijn moesten de burgers de “lonen” van de ministers (incl. maffia) kunnen bepalen, met TERUGWERKENDE kracht !!! … binnenkort verkiezingen, misschien een lijst er bij met goede en slechte punten ! … komen we volgende winter misschien een paar ex-ministers tegen, slapend op een stuk karton met een versleten hoed omgekeerd op de straat …
  Ik zag ooit een afgevaardigde van het ministerie op TV komen vertellen dat je met een slimme meter met één “oogopslag” kan zien hoeveel je verbruik of injectie is ! … even gezond verstand er bij halen … digitale meter heeft 4 digitale tellers, komen elk even digitaal in beeld, 6 à 7 cijfers dagteller verbruik, dan 6 à 7 cijfers dagteller injectie, dan 6 à 7 cijfers nachtteller verbruik en dan 6 à 7 cijfers nachtteller injectie, alles om beurten, amper tijd om te noteren, dus alles samen minstens 24 cijfers die je moet onthouden, om dan paar seconden later nogmaals 24 cijfers te mixen met die voorgaande 24 cijfers en een verrekening te maken waar het verschil zou zitten om te kunnen bepalen in hoeverre je verbruikt of injecteert ! … Wél, ik noem zulke onzin vanuit het ministerie een ZIEKELIJKE interpretatie die BEWIJS levert dat men een gezond verstand beneden alle peil heeft !!!
  Ik weet van meespreken, want heb zelf al vele jaren een DIGITALE teller en weet uit ervaring dat eender wie in mijn omgeving met zelfde DIGITALE teller als eerste in de mond neemt “ik snap daar niks van” !!!
  WAAROM : met een traditionele teller heb je een schijf die draait of stil staat, afhankelijk van de installatie eentje voor dag en eentje voor nachttarief, als ie schijf “stille staat” verbruik je NIETS, als die schijf draait in de richting van de pijl, verbruik je, als die draait in de andere richting, injecteer je … zo KLAAR als een KLONTJE, één OOGOPSLAG !!! Als de schijf snel draait is het veel, traag is het weinig ! … met digitale teller moet je potlood, papier, rekenmachine en chronometer er bij houden en mag je niet met je ogen knipperen !!!
  Niet dat ik op zich iets tegen meer moderne technologie en digitale tellers heb, maar die ministers of parlementariers die zulke ONZIN komen verkondigen, alsof ze het warme water hebben uitgevonden, zou men moeten vastbinden met een paar digitale tellers en een paar traditionele tellers voor hun neus, en van zodra ze er in slagen sneller een betere interpretatie van de digitale teller kunnen maken t.o.v. de traditionele teller, mogen ze worden vrijgelaten ! … we moeten met z’n allen niet onmenselijk worden, om geen problemen te krijgen met de rechten van de mens, … dus we moeten ze blijvend voedsel aanbieden, maar ik vrees dat ze minstens over hun pensioenleeftijd zullen sukkelen, met de nadruk op sukkelen !

 • William Wauters schreef:

  Scholieren brossen om te betogen voor het milieu. Waarom komen de eigenaars van zonnepanelen niet eens op straat om te betogen?

 • Van Oerle Jozef schreef:

  idd heb zojuist geweigerd om binnen te komen i.v.m de digitale meter. Hoop dat vele zonnepanelen eigenaars mijn voorbeeld zullen volgen

 • Van Campenhout schreef:

  Als u een brief krijgt dat ze een slimme meter gaan plaatsen, werp hem in de vuilbak zeg dat ge geen brief hebt gekregen, dan moeten ze hem aangetekend sturen, ge laat die aangetekende brief in de post liggen, ga hem niet afhalen, ge weet van niets, eens benieuwd wat ze gaan doen, u executeren , de dood met de kogel ?

 • Rob schreef:

  allemaal praatjes van minister Tommelijn. Ik heb vaatwasser en 10 jaar oude wasmachine. Hoe gaan die dan ineens kunnen communiceren met een digitale meter ? De elektrieker die de zonnepanelen kwam aansluiten beweerde ook dat ik me geen zorgen moest maken want ik kon nu mijn toestellen overdag opzetten als mijn panelen energie opwekken. Men vergeet hierbij echter dat dat veel duurder uitkomt owv dagtarief. Ik laat liever terugdraaien aan dagtarief om dan ’s avonds toestellen te gebruiken aan nachttarief. Als je overschot hebt immers geen probleem / zorgen maar als tekort kan de klant bijbetalen. Daar ik nog maar net mijn installatie heb (en de nieuwe omvormer al moet vervangen door fabricagefout) heb ik geen inschatting van de jaaropbrengst. Ik vind de digitale meter dus pure oplichting tenzij dat men hierover verduidelijking in detail geeft + nodige garanties. Kreeg net een mail van Fluvius dat mijn installatie geplaatst nog in november door hen is goedgekeurd en men bericht gaat sturen wanneer ze (willen) langskomen voor hun digitale meter. Ja dag Jan. Zolang ik geen garanties heb of compensatie komt hier niets. Met zo’n digitale meter heb je ook geen enkele controle meer of Fluvius niet aan de meterstand online gaat prutsen (bvb. het terugdraaien verminderen dan de werkelijke opbrengst). Er zou zelfs ook (wat) verlies zitten tussen de levering van zonnepanelen aan de (digitale) meter. Nu kan er niemand aankomen en dat is het beste/eerlijkste.

 • Peter Hulsmans schreef:

  Klopt de bewering dat de digitale meter vanop afstand kan bediend worden waardoor men de zonnepanelen extern (de netbeheerder)kan ‘uitschakelen’ waardoor er bij voldoende electriciteitsvoorziening geen extra electriciteit van zonnepanelen op het net kan gezet worden?

 • Bospigmee schreef:

  Kan u ins vertellen hoe dit is afgelopen? Wat is de stand van zaken op vandaag?

 • Kadee schreef:

  Ik ben ook benieuwd!

Leave a Reply