Skip to main content

Wie heeft geen recht op groenestroomcertificaten?
Als u zonnepanelen plaatst op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt waarvan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2014 hebt u geen recht op groenestroomcertificaten.
Vanaf 1 januari 2014 mag het wettelijk E-peil maximaal  E60 zijn. Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.
In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet vanaf 1 januari 2014 een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.
 
Dit heeft als gevolg dat er geen groenestroomcertificaten meer uitgereikt worden door de VREG en dat u dus ook geen minimumsteun ontvangt voor de installatie.
 
Wie heeft wel recht op groenestroomcertificaten?
Als u zonnepanelen plaatst op een bestaande woning of op een nieuwe woning met stedenbouwkundige vergunning voor 2014 krijgt u wel groenestroomcertificaten.
 
Wanneer ontvang ik een groenestroomcertificaat?
Voor nieuwe zonnepanelen vanaf 2014 is meer dan 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit nodig voor één groenestroomcertificaat (GSC). Hoeveel kWh recht geeft op één GSC is afhankelijk van de zogenaamde “bandingfactor”. Deze factor geeft weer welk aandeel van een GSC u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie.
 
Welke bandingfactoren?
Voor installaties in dienst genomen vanaf 31 december 2013 tot 1 juli 2014 werden volgende bandingfactoren goedgekeurd. De waarden voor de productie door deze installaties vanaf 1 juli 2014 zijn nog niet bekend.

Voor installaties in dienst genomen vanaf 1 juli 2014 werden volgende bandingfactoren goedgekeurd:

 
Halfjaarlijkse actualisering van de bandingfactor voor bestaande installaties 
De bandingfactoren worden berekend door het Vlaams EnergieAgentschap (VEA). Zij volgen halfjaarlijks de elektriciteitsprijzen op en passen de bandingfactor voor uw installatie daaraan aan als dat nodig is om een continu rendement op uw investering te verzekeren.
 
Meer informatie over de berekening van de bandingfactoren door het VEA vindt u op www.energiesparen.be/groenestroomcertificaten.
 

Welke minimumsteun krijg ik?

De minimumsteun die wordt uitbetaald door de netbeheerder is €93 per GSC. Naargelang hoeveel kWh nodig is om één GSC te krijgen, is de minimumsteun die u per 1.000 kWh ontvangt dus verschillend.
 
Bijvoorbeeld:

 
Wat met de AREI-keuring en de aanmelding bij de netbeheerder?
Nieuwe PV-installaties (zelfs als ze geen recht meer hebben op groenestroomcertificaten) moeten omwille van veiligheid nog altijd AREI-gekeurd worden en aangemeld worden bij uw netbeheerder. Het is ook aangeraden om de installatie aan te melden bij ons.

Leave a Reply