Skip to main content

473 Vlaamse eigenaren van zonnepanelen hebben in de periode juli-oktober 2022 een forfaitaire compensatie ontvangen voor het uitvallen van hun omvormer. Fluvius kreeg afgelopen jaar 2.940 spanningsklachten binnen.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Demir op vragen van Peter van Rompuy (CD&V) in het Vlaams Parlement.

7,50 euro

Netbeheerder Fluvius startte half juli met het compenseren van Vlamingen die kampen met een uitvallende omvormer van zonnepanelen door overbelasting van het stroomnet. Mits het probleem niet binnen 90 dagen is opgelost, bedraagt de forfaitaire compensatie voor dit jaar 7,50 euro per kilovoltampère omvormervermogen.

703 aanvragen

Tot en met oktober 2022 heeft Fluvius 703 aanvragen voor een forfaitaire compensatie ontvangen voor een totaal bedrag van 64.699,49 euro met een gemiddeld van 92,03 euro per aanvraag. 473 aanvragen voor een totaal bedrag van 43.646,82 euro – en een gemiddeld bedrag van 92,30 euro per aanvraag – waren ontvankelijk.

Limburg

De meeste aanvragen – zowel ontvankelijke als niet ontvankelijke – zijn afkomstig uit de provincie Limburg.

‘Dit is op zich niet verrassend aangezien spanningsproblemen vooral voorkomen bij langere distributienetten zoals in Limburg het geval is’, aldus minister Demir. ‘Verder ligt het aantal spanningsklachten in 2022 hoger dan de jaren ervoor. Deze stijgende trend was de voorbije jaren reeds merkbaar en zet zich door. Dit is mogelijks te verklaren door een stijgend aantal pv-installaties, maar ook door een grotere bewustwording bij de pv-eigenaars door de aandacht in de media en door het feit dat er vanaf begin juli 2022 een forfaitaire compensatie kan aangevraagd worden.’

Automatisch compensatie

Minister Demir meldt dat in 2022 verder 2.940 spanningsklachten werden ingediend vanwege een te hoge spanning, waarvan 2.528 spanningsklachten met het elektriciteitsnet als oorzaak.

Dat niet alle klagers de forfaitaire compensatie hebben ingediend, komt volgens Demir niet alleen doordat die pas sinds afgelopen zomer mogelijk is, maar ook doordat simpelweg niet iedereen van de mogelijkheid wist.

De minister wijst erop dat het aanvraagproces dit jaar wijzigt en er bij een ontvankelijke klacht geen expliciete aanvraag van de forfaitaire compensatie meer moet gebeuren. ‘Voor 2023 wordt verwacht dat de cijfers van het aantal spanningsklachten en aanvragen van compensaties meer zullen gelijklopen’, besluit de minister.

Meer klachten

Minister Demir meldt tot slot dat Fluvius steeds meer klachten ontvangt over te hoog oplopende spanning. Afgelopen kalenderjaar groeide het aantal klachten met 15 van 2.564 naar 2.940 stuks.

Spanningsklachten evolutie

Bron: Solarmagazine.nl, 4 april 2023