Skip to main content

Vlaanderen voert definitief een verplichting in voor grootverbruikers van stroom om vanaf januari 2025 hun gebouw van zonnepanelen te voorzien. In dit blogbericht verneemt u alles wat u over deze verplichting moet weten.

De verplichting gaat gelden voor gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1.000 megawattuur per jaar. Voor overheidsgebouwen ligt de drempel op 250 megawattuur per jaar, omdat ze een voorbeeldrol hebben. Vanaf 2030 wordt de verplichting verruimd naar gebouwen met een jaarafname van meer dan 100 megawattuur per jaar.

10 procent dak

Op gebouwen gelegen in Vlaanderen die verbonden zijn met een EAN-afnamepunt (red. een aansluiting op het elektriciteitsnet) waar in 2021 of later de jaarlijkse elektriciteitsafname de drempelwaarde overschrijdt, moet tegen 30 juni 2025 een zonnepaneelinstallatie aangelegd worden van minstens 10 procent van de totale horizontale dakoppervlakte geplaatst zijn. De gebouweigenaar moet de basisinstallatie ook gradueel uitbreiden: in 2030 moet minstens 15 procent en in 2035 minstens 20 procent van het dak van zonnepanelen voorzien zijn. Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van de gebouwen met deze afnamepunten die onderworpen worden aan de verplichting.

Afnamedrempel bereikt in 2021

Is de afnamedrempel al in 2021 overschreden, dan krijgt de eigenaar de mogelijkheid om de verplichte zonnepaneleninstallatie in 3 stappen te laten plaatsen:

Stap Datum Verplichting Vermogen
Stap 1 Tegen 30 juni 2025 Basisinstallatie of minstens helft volledige installatie operationeel ≥ 12,5 wattpiek zonnepanelen per vierkante meter
Stap 2 Tegen 1 januari 2030 Minstens driekwart volledige installatie operationeel ≥ 18,75 wattpiek zonnepanelen per vierkante meter.
Stap 3 Tegen 1 januari 2035 Volledige installatie operationeel ≥ 25 wattpiek zonnepanelen per vierkante meter.

Tot uiterlijk 1 januari 2029 kan de plaatsing in 3 stappen en tot uiterlijk 1 januari 2034 in 2 stappen verlopen. De zonnepaneelinstallatie van minimaal 25 wattpiek per vierkante meter horizontale dakoppervlakte meteen volledig laten installeren, is altijd mogelijk en is vanaf 2035 verplicht.

Afnamedrempel bereikt na 2021

Is de afnamedrempel pas na 2021 overschreden, dan geldt de tijdsindicatie uit onderstaande tabel.

Jaar van overschrijding
afnamedrempel
Stap 1 Stap 2 Stap 3
2021 30 juni 2025 1 januari 2030 1 januari 2035
2022 1 januari 2026 1 januari 2030 1 januari 2035
2023 1 januari 2027 1 januari 2030 1 januari 2035
2024 1 januari 2028 1 januari 2030 1 januari 2035
2025 1 januari 2029 1 januari 2030 1 januari 2035
2026 1 januari 2030 1 januari 2035
2027 1 januari 2031 1 januari 2035
2028 1 januari 2032 1 januari 2035
2029 1 januari 2033 1 januari 2035
2030 1 januari 2034 1 januari 2035
2031 1 januari 2035
2032 1 januari 2036
2033 1 januari 2037
2034 1 januari 2038
2035 1 januari 2039
na 2035 1 januari van het vierde jaar na het kalenderjaar van overschrijding afnamedrempel

Mogelijke alternatieven

De zonnepanelen hoeven niet enkel op het dak geplaatst te worden, maar kunnen ook op marginale gronden (red. bermen of gesloten stortplaatsen die niet nabestemd zijn als landbouwgebied of natuurgebied), carports, fietsenstallingen geplaatst worden of men kan kiezen voor drijvende zonnepanelen op het water.

De eigenaar kan er onder bepaalde voorwaarden ook voor kiezen om de zonnepanelen op een ander eigendom te plaatsen, om een windturbine of een warmtekrachtinstallatie (wkk) op biomassa of biogas te plaatsen of om te participeren in een nieuwe groenestroominstallatie.

‘Als 10 procent van het dakoppervlak van de grote elektriciteitsverbruikers met zonnepanelen bedekt wordt, kan de opgewekte stroom meteen ter plaatse verbruikt worden en daalt de energiefactuur’, licht minister Demir toe, die verantwoordelijk is voor het voorstel wat de Vlaamse regering nu definitief heeft goedgekeurd. ‘70 procent van de ruim 2.500 grootverbruikers in Vlaanderen kreeg afgelopen jaar een dure energiefactuur voorgeschoteld, maar hebben de overstap naar zonnepanelen nog niet gemaakt. Daarom verplichten we de grootgebruikers om al vanaf 2025 zonnepanelen te installeren op hun daken. Een verplichting die hun portemonnee ongetwijfeld ten goede zal komen.’

Boete

Wie de verplichting niet tijdig naleeft, krijgt een geldboete opgelegd. Het handhavingskader en de hoogte van de boetes wordt nog verder uitgewerkt in het Energiedecreet. De boete is tot nu toe vastgesteld op 400 euro per kilowattpiek vermogen dat ontbreekt op het moment dat de gebouweigenaar niet aan de verplichting voldoet.

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal vervolgens opnieuw een termijn van 2 jaar toepassen waarin de verplichting alsnog moet worden nageleefd.

Bron: Solarmagazine.nl

Infographic

Zit u toch nog met vragen of onduidelijkheden in verband met deze regeling? Bekijk dan zeker de handige infographic van Futech!

infographic verplichting zonne-energieinfographic verplichting zonne-energie

Hoe Futech u kan ontzorgen

Futech is een expert in het plaatsen van zonnepanelen, en meer specifiek in de industriële sector. Wij geloven dan u een zonnepanelenproject voor bedrijven niet enkel interessant is om te voldoen aan deze verplichting, maar ook energiebesparend kan werken. Daar komt ook nog eens bij dat uw organisatie milieubewuster wordt, wat beter is voor het klimaat en de maatschappij.

Futech werkt vanuit een ingenieursbenadering, waardoor kwaliteit voor ons op de eerste plaats komt. We werken enkel met de meest kwaliteitsvolle materialen en bieden een volledige service van A tot Z!

Voldoen aan de verplichting, zonder investering? Bekijk dan zeker eens onze huurformule voor bedrijven! Hierbij wordt de installatie gratis geplaatst, en geniet u 20 jaar lang van een vaste energieprijs.

Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Ontdek onze formules!