Skip to main content

Netbeheerder Fluvius pakte onlangs uit met een nieuw platform ter vervanging van een aantal functionaliteiten, onder andere voor het doorgeven van meterstanden en het aanmelden van nieuwe PV-installaties. Sinds de overgang naar het nieuwe platform ontbreken echter gevalideerde meetgegevens die vaak worden gebruikt om facturen te versturen.
Eerder gaf Fluvius aan dat het geen plannen heeft om de gevalideerde meetgegevens via het nieuwe portaal beschikbaar te maken.
Gezien gevalideerde meetgegevens van productie, injectie en zelfverbruik (en soms ook afname van het net) noodzakelijk zijn voor een goede facturatie, reikt sectorfederatie PV Vlaanderen enkele alternatieven aan en dit naargelang de specifieke situatie en de behoefte van de klant.

Alternatieven voor meetgegevens

Fluvius vraagt om contact op te nemen met de stroomlijn (078 35 35 34) of het algemeen contactformulier zodat bekeken kan worden hoe u zo snel mogelijk de nodige gevalideerde meetgegevens kan verkrijgen.
Deel hierbij mee welke meetgegevens u wenst te ontvangen (productie, zelfverbruik, injectie en/of afname), met welk detailniveau (kwartier/maand) en met welke frequentie.
Op het algemene contactformulier volgt u best volgende procedure:

  • Selecteer eerst “zonnepanelen”
  • Geef daarna de gegevens van de eerste EAN door waarvoor u meetgegevens wil aanvragen
  • Geef een korte omschrijving van welke gegevens u nodig heeft (zie hierboven)
  • Voeg alle EAN’s waarvoor u deze meetgegevens wil aanvragen toe als bijlage (Excel)

De sectorfederatie gaat met Fluvius in dialoog om samen te onderzoeken hoe op korte en middellange termijn deze meetgegevens beschikbaar gesteld kunnen worden.
Bron: PV Vlaanderen nieuwsbrief 8 juni 2022

Leave a Reply