Skip to main content

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) wil dat de Vlaamse regering een Vlaamse Renovatiemaatschappij opricht die de energietransitie moet faciliteren door onder meer publieke zonnepanelen aan te leggen.

Met 1,6 miljoen leden is de ACV de grootste vakbond van België.  ACV-secretaris Ann Vermorgen heeft op een congres van de vakbond gepleit voor de oprichting van een Vlaamse Renovatiemaatschappij.

In de steigers

De Renovatiemaatschappij moet de Vlaamse overheid en lokale besturen samenbrengen om collectief projecten in de steigers te zetten. Zo kunnen middelen en bevoegdheden van beide niveaus gemobiliseerd worden om de uitdaging aan te gaan. Het Vlaams ACV wil tegelijk extra sociale bescherming op zeer korte termijn, zoals een tijdelijke energietoeslag bij het groeipakket en bij de huurpremie.
De ambitie moet volgens ACV zijn om op korte termijn publieke en semi-publieke plaatsen te identificeren om zonnepanelen en laadinfrastructuur te leggen en deze in publiek beheer aan te leggen. De Renovatiemaatschappij moet zoveel en zo snel mogelijk grote collectieve hernieuwbare energienetten aanleggen zoals warmtenetten in wijken en gedeelde gebouwen in wijken en coöperatieven met wind- en zonne-energie.

Wijkrenovaties

De Vlaamse Renovatiemaatschappij kan volgens de ACV een grootschalig rollend project van wijkrenovaties opzetten, waarbij wijken niet individueel, maar collectief worden gerenoveerd en zoveel mogelijk aangesloten worden op deze collectieve en hernieuwbare energienetten. Tegelijk moet deze Renovatiemaatschappij normen zetten op het vlak van gebruik van circulaire bouwmaterialen, ketentransparantie en werkbaar werk. Dan is het meteen ook afgelopen met de wijdverbreide praktijk van dubieuze onderaanneming.

De Renovatiemaatschappij zou een budget van 10 miljard euro moeten krijgen.

Bron: Solarmagazine.nl, 13 september 2022