Skip to main content

Sinds 2006 moeten bouw- en verbouwprojecten in Vlaanderen aan de Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) eisen voldoen. Sinds 2014 moet elke nieuwbouw ook een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare energiebronnen. De EPB heeft hierdoor een erg positieve invloed op de PV sector in Vlaanderen. Het Vlaams Energie agentschap (VEA) maakte een uitgebreid rapport met een aantal analyses en kerncijfers over EPB in de periode 2006 – 2016.

Cijfers PV in EPB 2006-2016
Onderstaande grafiek toont per aanvraagjaar op hoeveel procent van de nieuwe woongebouwen PV panelen zijn geplaatst. In het jaar 2014 is er een heel grote toename in het aandeel woningen met zonnepanelen. Dit is het gevolg van het verplichte aandeel hernieuwbare energie dat werd ingevoerd in 2014.
MINOLTA DIGITAL CAMERA
De meeste woongebouwen passen slechts één hernieuwbare energie technologie toe. In aanvraagjaar 2013 bevatten slechts 2% van de aanvragen een combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp. Het VEA stelt vast dat de toepassing van PV-panelen zoals verwacht sterk E-peil gebonden is. Woongebouwen met een E-peil van E20 en lager beschikken bijna altijd over PV-panelen terwijl die bij een E-peil van E65 of hoger bijna nooit voorkomen.
Nieuwe eisen ook goed voor PV
Voor bouwaanvragen vanaf 2017 lanceert het VEA een nieuwe EPB software met enkele nieuwe eisen. Het VEA voegde onder andere de verplichting toe dat alle niet-residentiële gebouwen, inclusief industriegebouwen met een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2017 minstens 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen moeten halen. Nieuwe woongebouwen met een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2017 moeten minstens 15 kWh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen halen. Voorlopig is de lancering van de nieuwe EPB software uitgesteld. Wij houden u op de hoogte van zodra men de software lanceert.
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2017/02

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply