Skip to main content

Werking 

Een zonneboiler is momenteel één van de meest gesubsidieerde investeringen op de markt. Daarom vinden wij het belangrijk om u NU te informeren over de voordelen van dit product!

Het principe van een zonneboiler is eenvoudig. Men kan een zonneboiler het best vergelijken met een tuinslang die in de zon ligt waardoor het water in de slang opwarmt. Een zonnecollector werkt volgens hetzelfde principe met dat verschil dat het opgewarmde water door een warmtewisselaar naar uw boiler wordt gestuurd, waar het voor onder andere sanitaire doeleinden kan gebruikt worden. Een ander verschilpunt met de tuinslang is dat er in een zonnecollector met glycol in plaats van met water gewerkt wordt. Op deze manier zijn de zonnecollectoren ook efficiënt tijdens de wintermaanden en kan er geen sprake zijn van bevriezing.

zonneboiler prijs zonneboiler premie

 

Bij de installatie van een zonneboiler worden er vlakkeplaat collectoren op uw dak geplaatst. De door de zon opgewarmde glycol wordt bij voldoende hoge temperaturen naar de boiler gestuurd. Terwijl deze het water opwarmt, wordt de collector aangevuld met koude vloeistof. Dit proces zet zich verder tot het water in de boiler zich op de gewenste temperatuur bevindt.

Futech Home verkiest vlakkeplaat collectoren boven vacuümbuis collectoren omdat ze over een groter actief oppervlak beschikken. Hoe groter het actief oppervlak, hoe hoger immers de energiepremie. Bovendien beschikken deze platen over een speciale laag met een hoge absorptiefactor en een lage emissiefactor. Op deze manier kan het rendement van de installatie geoptimaliseerd worden.  

werking zonneboiler

Daarenboven werkt Futech Home steeds met boilers waarin 2 warmtewisselaars voorzien zijn opdat u, afhankelijk van uw voorkeur, de installatie steeds kan aansluiten op uw centrale verwarming of kunt cumuleren met een warmtepomp.

zonnecollector kostprijs rendement kopen

Premies zonneboiler

Warm water voor huishoudelijk gebruik is de op één grootste energieverbruiker in een gemiddeld huishouden. Met een investering in zonnecollectoren kan u op jaarbasis dus honderden euro’s besparen

Bovendien heeft u als eigenaar van een zonneboiler bovendien recht op een aantal premies die worden toegekend. Dankzij deze subsidies verkleint uw investeringsbedrag en zal de installatie bijgevolg sneller terugverdiend zijn. 

1) Premie van uw netbeheerder

De premie van uw netbeheerder Infrax of Eandis (afhankelijk van uw locatie) bedraagt 550 euro per m² actieve oppervlakte, weliswaar met een maximum totaalbedrag van 2.750 euro en maximaal 50% van de factuur. Dit bedrag wordt uiterlijk binnen 6 maanden na de aanvraag op uw rekening gestort. 

Het is wel belangrijk te vermelden dat om in aanmerking te komen voor deze premie, uw woning vóór 1 januari 2014 op het elektriciteitsnet aangesloten diende te zijn of dat uw bouwaanvraag was ingediend vóór deze datum. De premie van de netbeheerder voor uw zonneboiler blijft behouden in 2015. In de toekomst worden de premies voor energiebesparende investeringen wel afgebouwd. Een eerste beslissing daarover wordt verwacht in het najaar van 2015.

Wanneer u uw zonneboiler bij Futech Home koopt hoeft u zelf niets te doen. Wij vragen de premie voor u aan!

2) Premie gemeente

Mogelijk kent ook uw gemeente een bepaald subsidiebedrag toe voor uw investering in een zonneboiler. In sommige gemeenten kan dit bedrag zelfs oplopen tot 750 euro. 

Wilt u nagaan of uw gemeente ook een premie toekent? Surf dan naar www.energiesparen.be ! U dient enkel uw postcode in te geven en de categorie ‘zonneboiler’ aan te vinken.

3) Renovatiepremie

Uw investering in een zonneboiler komt ook in aanmerking voor een Renovatiepremie van de Vlaamse Overheid. 

Het bedrag van deze premie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen, maar u kijkt best zelf na of u voor de premie in aanmerking komt aangezien er tal van factoren belangrijk zijn zoals uw inkomen, de leeftijd van uw huis, renovaties die in het verleden plaats vonden of in de toekomst zullen gebeuren,… Vanaf 1 november 2015 kunt u opnieuw een renovatiepremie aanvragen. Al deze voorwaarden kan u hier terugvinden. 

Geïnteresseerd in onze zonneboilers? Vraag dan hier uw offerte aan! Eén van onze energieadviseurs zal zo snel mogelijk contact met u opnemen!

Leave a Reply