Skip to main content

2022 wordt het eerste jaar waarin de zonne-energiesector wereldwijd meer dan 200 gigawattpiek zonnepanelen installeert. Deze week in ‘De harde cijfers’ de voorspellingen van de meest gerenommeerde marktonderzoekers.

Van de marktonderzoekers van Bloomberg, IHS en PV InfoLink tot het internationale energieagentschap IEA en koepelorganisatie SolarPower Europe.
Gemiddeld: 210 gigawattpiek
Alle marktonderzoekers hanteren 2 of 3 scenario’s als het gaat om de wereldwijde verkoop van zonnepanelen in het kalenderjaar 2022. Het meest negatieve scenario voor het kalenderjaar 2022 is afkomstig van SolarPower Europe en gaat uit van een installatiecijfers van 151 gigawattpiek. Het meest optimistische installatiecijfers is afkomstig van Bloomberg: 252 gigawattpiek. Het gemiddelde van de meest waarschijnlijke scenario’s van de marktonderzoekers komt uit op 210,3 gigawattpiek.
Bloomberg: 204 tot 252 gigawattpiek
De analisten van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hanteren 3 scenario’s voor de wereldwijde uitrol van zonnepanelen. In het slechtste scenario zal de groei 204 gigawattpiek bedragen en in het beste scenario 252 gigawattpiek. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens BNEF een groei van 228 gigawattpiek. Waar de productie van silicium nog een belemmering was voor de marktgroei in 2021, zal dat dit jaar volgens de onderzoekers niet langer het geval zijn. Dit omdat de polysiliciumproductie met 29 procent groeit.
IEA: 173 tot 201 gigawattpiek
De onderzoekers van het internationaal energieagentschap IEA zijn traditiegetrouw conservatief met hun voorspellingen als het gaat om de uitrol van zonne-energie. Het IEA hanteert 2 scenario’s: ‘standaard’ en ‘versneld’. De analisten stellen dat hernieuwbare-energiebronnen tot 2026 verantwoordelijk zullen zijn voor bijna 95 procent van de toename van de wereldwijde stroomcapaciteit, waarbij alleen zonne-energie al voor meer dan de helft zorgt. In 2022 gaat het in het standaardscenario om 173,3 gigawattpiek aan zonnepanelen en in het versnelde scenario om 200,6 gigawattpiek.
IHS: meer dan 200 gigawattpiek
Marktonderzoeksbureau IHS komt niet verder dan een voorspelling dat er wereldwijd ‘meer dan 200 gigawattpiek’ aan zonnepanelen geïnstalleerd wordt. In 2021 zijn de kosten van pv-systemen volgens de marktonderzoekers jaar-op-jaar met 4 procent gestegen, maar dat is geen belemmering voor een nieuw recordjaar. Wel zal de aanhoudende krapte in de toeleveringsketen volgens de onderzoekers naar verwachting tot 2023 voor hoge zonnepaneelprijzen zorgen. De ‘joker’ voor de voorspelling voor 2022 is volgens de marktonderzoekers de beleidsonzekerheid in de 3 belangrijkste pv-markten – China, de Verenigde Staten en India – die binnenkort opgelost zal zijn, omdat onder meer India en China hun beleidsplannen bekend hebben gemaakt.
PV InfoLink: 214 tot 234 gigawattpiek
De analisten van het Chinese marktonderzoeksbureau PV InfoLink verwachten dat de vraag naar zonnepanelen dit jaar 214 tot 234 gigawattpiek zal bedragen. De sterke vraag naar zonnepanelen kan volgens het marktonderzoeksbureau voor een groot deel worden toegeschreven aan China. Het land zal dit jaar naar verwachting 75 gigawattpiek aan zonnepanelen installeren. Dat is een stijging van de verkopen van 56 procent ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar. Europa voor 45 gigawattpiek en Amerika voor 31 gigawattpiek. Er zijn 23 landen die meer dan 1 gigawattpiek zonnepanelen zullen installeren.
SolarPower Europe: 203 gigawattpiek
De marktonderzoekers van de Europese koepelorganisatie Solar Power Europe hanteren 3 scenario’s voor hun voorspellingen: laag, midden en hoog. De bandbreedte van die 3 scenario’s is met recht extreem te noemen voor het kalenderjaar 2022: van 151 tot 249 gigawattpiek. In het middelste scenario – het meest waarschijnlijk geachte scenario – bedraagt de groei 203 gigawattpiek. En dat is volgens SolarPower Europe bijzonder, want dat is een volume dat de organisatie tot voor kort pas in 2024 had verwacht…
Bron: Solarmagazine.nl, 5 februari 2022
[/vc_row]
Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply