Skip to main content

‘De zelfconsumptie van zonne-energie in Vlaanderen kan omhoog. Nieuwe technologie zoals intelligente vraagsturing is de oplossing voor de toekomst, maar het aanpassen van ons gedrag die van nu.’

Dat stelt Peter de Pauw, hoofd strategie en business development bij Fluvius, de netbeheerder van alle gas- en elektriciteitsnetten in de Vlaamse gemeenten. De Pauw spreekt over een evidente noodzaak van de acceptatie van een nieuwe werkelijkheid. ‘De energietransitie is nu serieus ingezet. Het verhogen van de zelfconsumptie van hernieuwbare energie helpt om die goed te laten verlopen. Nieuwe digitale technologie biedt daarbij op termijn vele kansen, maar de mogelijkheden die we nu al hebben moeten niet worden onderschat.’

Debat

Vlaanderen kent, in vergelijking met Nederland, een sterke ruimtelijke spreiding van woningen. Het elektriciteitsnet sluit daar goed op aan, zowel in structuur als zwaarte. Daarom is van capaciteitsproblemen door de injectie van zonne-energie slechts in beperkte mate sprake. Dat wil volgens De Pauw echter niet zeggen dat er geen debat op gang moet worden gebracht. Er is volgens hem meer bewustzijn nodig over het belang van maximaal eigen gebruik van de zonnestroom die huishoudens opwekken.

Kostprijs opdrijven

‘De energietransitie kan tegenvallen en meevallen’, aldus De Pauw. ‘In feite hebben we het over een heftige en fundamentele verandering, waarbij betaalbaarheid en beschikbaarheid van hernieuwbare energie centraal moet staan. Het vergroten van de onthaalcapaciteit voor groene elektriciteit, bijvoorbeeld met batterijen of door netverzwaring, is in dat kader van belang. Maar het is niet dé enige oplossing. Te zware investeringen kunnen de kostprijs van elektriciteit te veel opdrijven. Bovendien lijkt het voor een groot stuk te vermijden.’

Volle dynamiek

In Vlaanderen kunnen eigenaren van zonnepanelen met een digitale meter sinds dit jaar niet meer profiteren van de terugdraaiende teller; de voormalige Vlaamse vorm van de salderingsregeling. De vergoeding voor elektriciteit die in het net wordt geïnjecteerd is lager dan de sterk stijgende prijs van de van het net afgenomen elektriciteit. Volgend jaar wordt bovendien een capaciteitstarief ingevoerd om pieken in het verbruik te ontmoedigen. Daarmee wordt de markt vrij plotseling geconfronteerd met de volle dynamiek van de energietransitie.

Voldoende motiveren

De Pauw: ‘Die nieuwe realiteit onderstreept nog eens dat een inclusieve energietransitie is gebaat bij optimalisering van zelfconsumptie. Dat kun je proberen af te dwingen. Dat is echter niet de meest effectieve weg, zo blijkt uit 2 pilots die Fluvius met partners uitvoerden. De conclusie: in het voldoende motiveren van mensen om de pieken in hun verbruik te verschuiven naar de momenten dat de meeste zon schijnt, schuilt enorm veel winst. Dat is het laaghangende fruit.’

Digitale butler

Momenteel ligt volgens de energiemarktregulator VREG het zelfverbruik van Vlaamse pv-eigenaren op zo’n 36 procent. Volgens De Pauw kan dit percentage op korte termijn reeds worden vergroot, Hij ziet dit als een uitdaging voor de komende 5 jaar omdat op deze manier de uitgave van grote sommen geld – bijvoorbeeld aan massale opslag en netverzwaring – voor een deel kan worden vermeden.
‘Te snel, massaal investeren in netverzwaring en opslag zou een slechte keuze kunnen zijn. Ik geloof echt dat problemen op het gebied van capaciteit en onbalans in de toekomst deels door technologische vooruitgang kunnen worden opgelost. Zo worden in Vlaanderen momenteel al de eerste diensten op het gebied van intelligente vraagsturing uitgerold. Nu zijn dat nog producten voor de early adaptors. Maar een digitale butler die zorgt voor een optimaal duurzame energiehuishouding – een integraal systeem dat bijvoorbeeld is opgebouwd uit zonnepanelen, een warmtepomp, thuisbatterij en elektrische auto – en de communicatie met stroomhet net en de energiemarkten, zal de komende jaren  hopelijk gemeengoed worden. Ondertussen staat ons reeds een prachtige en effectieve low-tech-oplossing ter beschikking die we over het hoofd zien: het veranderen van ons energieverbruikspatroon. Dit kan iedereen nu al doen zonder bijkomende investeringen. Die omslag vergt bewustwording, acceptatie, mobilisatie en motivatie, en daar moeten we nu mee aan gaan werken.’
Bron: Solarmagazine.nl, 11 oktober 2021

Vraag vrijblijvend uw offerte op maat aan!

Join the discussion One Comment

 • dvg schreef:

  1 motiveren 2 digitale butler….
  1 motiveren daar hebben we als consument ervaring mee,het enige wat men doet is mens DEmotiveren met hun valse truukjes
  2 digitale …..
  1e wie gaat die dure digitale onzin kunnen blijven betalen?
  2e wie digitaal zegt heeft het over controle en manipulatie
  ALLE digitale gegevens liggen voor het grijpen.
  nee meneer,onmogelijk meneer,alles is super beveiligd meneer tot…..
  oeps foutje….
  (en natuurlijk schuift men de fout door naar meneer)

Leave a Reply