Skip to main content

Uit een gezamenlijk onderzoek van de universiteiten van Utrecht, Groningen en Eindhoven blijkt dat zonnepanelen het schoonste en goedkoopste alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Bovendien zet de trend dat zonnepanelen steeds goedkoper en de productie steeds schoner worden zich door.
Volgens onderzoekers Atse Louwen (Universiteit Utrecht) en André Faaij (Rijksuniversiteit Groningen) vond er in 2014 een omslagpunt plaats waarbij de CO2-uitstoot van de productie van zonnepanelen in zijn geheel werd goedgemaakt door de groene energieopwekking door de panelen. De kostprijs daalde al van 75 euro per watt tot amper 1 euro. Het overwicht van de milieuopbrengsten op de milieukosten van fotovoltaïsche energie zal volgens de onderzoekers in de toekomst nog verder groeien. De productie en technologie van zonnepanelen zijn immers nog steeds volop in ontwikkeling.
“In onze studie hebben wij zorgvuldig alle duurzaamheidsaspecten van de productie en de opbrengst van zonnepanelen over de afgelopen veertig jaar onderzocht. Hieruit blijkt dat zonne-energie momenteel zowel het goedkoopste als het schoonste alternatief is voor fossiele brandstoffen”, legt onderzoeker Wilfried van Sark uit.
Schaalvergroting en efficiëntie
Sinds de introductie van zonne-energie in de jaren zeventig is de kostprijs gedaald van ongeveer 75 euro per watt geïnstalleerd vermogen tot minder dan 1 euro per watt. Deze daling is enerzijds te verklaren door schaalvergrootting en anderzijds door innovaties in de technologie en productie. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik per zonnepaneel gedaald, terwijl de opbrengst per paneel steeds groter is geworden.
CO2 uitstoot

Ook als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, komt de productie van zonnepanelen uit op nettowinst. Ondanks de sterke groei van het aantal zonnepanelen wordt de uitstoot van CO2 tijdens de productie ruimschoots teniet gedaan door de schone productie van elektriciteit door de zonnepanelen zelf. Het omslagpunt vond volgens het onderzoek plaats aan het einde van 2014.
Bron: Fluxenergie.nl

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply