Skip to main content

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie een reeks voorstellen over de herziening van de belangrijkste energierichtlijnen onder de noemer “pakket schone energie”.
De Commissie wil dat de EU wereldwijd een voortrekkersrol speelt op het vlak van schone energie. Daarvoor moet de EU haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegelijkertijd voldoende banen en groei creëren. De voorstellen van de Europese Commissie gaan uit van drie belangrijke doelstellingen: energie-efficiëntie moet op de
eerste plaats komen, we moeten wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie, en energie moet betaalbaar blijven voor de burger.
Consumenten zijn actieve en centrale spelers op de energiemarkt van de toekomst. Iedereen moet energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en zijn eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.
De energietransitie biedt volop groeikansen voor de economie en de tewerkstelling. Dit pakket maatregelen kan het komende decennium een stijging van het bruto binnenlands product van 1% en 900 000 nieuwe banen opleveren.
Zonnepanelen in de voorstellen
De voorstellen bevatten een groot aantal maatregelen die positief zijn voor de integratie en valorisatie van PV in de elektriciteitsmarkt. Enkele van die voorstellen zijn de bescherming van prosumenten op EU niveau en betere voorwaarden voor de stabiliteit van financiële ondersteuning. De grootste bezorgdheden voor de PV sector zijn ten eerste dat hernieuwbare energie zoals PV niet langer de prioritaire nettoegang zouden krijgen volgens deze wetsvoorstellen. Ten tweede zou de introductie van zogenaamde capaciteitsmechanismen, waarbij voor elektriciteitscapaciteit betaald wordt in plaats van enkel voor elektriciteitsproductie, kunnen betekenen dat vervuilende centrales indirecte subsidies krijgen ten nadele van hernieuwbare energie.
Volgende stappen
Het Europees Parlement en de Raad van de EU moeten deze voorstellen nu goedkeuren. Tijdens dit proces, dat minstens een jaar zal duren, kunnen deze Europese instellingen de voorstellen nog grondig aanpassen.
Bron: PV Vlaanderen, 14 december 2016

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply