Skip to main content

Een fenomeen dat recentelijk een opmars heeft gemaakt in de fotovoltaïsche markt, is het zogenaamde ‘glas-glas’ zonnepaneel. Deze panelen bestaan uit twee lagen glas, wat meteen het belangrijkste verschil is met de traditionele glas-folie zonnepanelen. Dit zonnepaneel heeft alleen aan de voorkant een laag glas, terwijl een glas-glas zonnepaneel ook een laag glas aan de achterkant heeft. Glas-glas zonnepanelen worden gekenmerkt door een langere levensduur, maar kennen verschillende nadelen ten opzichte van hun glas-folie tegenhangers.

Een glas-glas zonnepaneel is typisch zwaarder dan een glas-folie zonnepaneel. Daarom wordt er bij glas-glas panelen vaak gekozen voor een glasdikte van slechts 2 mm, terwijl in de zonnepanelensector een glasdikte van 3,2 mm al jarenlang de norm is.  Hoe dunner het glas, hoe groter de kans op rendementsverliezen ten gevolge van fenomenen zoals Potential Induced Degradation. Een zwaarder paneel betekent niet enkel een verhoogde complexiteit van installatie, maar ook een zwaardere belasting van het dak.

Moeilijke temperatuurafgifte

Zoals eerder vermeld wordt een glas-glas zonnepaneel gekenmerkt door een laag glas aan de achterkant. Het geheel wordt hierdoor dikker, zwaarder en warmt bijgevolg sneller op. De temperatuurafgifte van glas-glas panelen verloopt met andere woorden moeilijker, wat vooral op warme dagen het rendement van het paneel niet ten goede komt.

Levensduur

Een argument dat vaak ten voordele van glas-glas zonnepanelen wordt aangevoerd, is de verhoogde levensduur ten opzicht van glas-folie panelen.  De tweede laag glas zorgt er inderdaad voor dat het paneel beter bestand is tegen weersomstandigheden. Hier tegenover staat dat de technologie die wordt toegepast in glas-folie panelen al 30 jaar met succes wordt toegepast. Bovendien wordt de levensduur van nieuwe glas-folie panelen steeds langer, zeker wanneer deze worden uitgerust met de PIDbox technologie van onze partner iLumen. Dit toestel regenereert en voorkomt rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation waardoor het paneel langer meegaat.

Tenslotte speelt de prijszetting ook niet in het voordeel van de glas-glas zonnepanelen.

Zonnepanelen bij Futech

Op zeer regelmatige tijdstippen voert Futech een vergelijkende analyse door van de bestaande technologieën voor zonnepanelen. Op basis hiervan kiest onze onderneming resoluut voor monokristallijne glas-folie panelen.

Interesse in een project met zonnepanelen? Ontdek het aanbod van Futech!