Skip to main content

De Europese Commissie heeft zijn nieuwste klimaatplannen onthuld. Maar wat betekenen deze plannen eigenlijk voor de uitrol van zonne-energie. De redactie van Solar Magazine zet alle feiten en cijfers op een rij….
Het door Eurocommissaris Frans Timmermans en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen onthulde Fit for 55-pakket behelst de aanpassing van 8 bestaande wetten en de introductie van 5 nieuwe wetten.

Doelen

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste doelen waarbij de productie van zonne-energie of zonnewarmte met zonnecollectoren een rol kan spelen.

Thema Doelen 2030
Waterstof
 • 40 gigawatt elektrolysers voor productie van groene waterstof.
 • Europese productie van 10 miljoen ton groene waterstof.
 • 50 procent aandeel hernieuwbaar in waterstofverbruik.
Transport
 • Alle nieuwe personenauto’s CO2-neutraal (in 2035)
 • Langs de Europese wegen iedere 60 kilometer een laadstation van 600 kilowatt voor personenauto’s en bestelwagens.
 • Langs de Europese wegen iedere 60 kilometer een laadstation van 3.500 kilowatt voor zware voertuigen.
 • Langs de Europese wegen iedere 150 kilometer een waterstoftankstation
Herziene Renewable Energy Directive De richtlijn voor hernieuwbare energie wordt herzien en bevat…

 • Een nieuw Europees doel van 40 procent hernieuwbare energie.
 • Een referentiepunt van 49 hernieuwbare energie procent in gebouwen.
 • Een jaarlijkse toename van het gebruik van hernieuwbare energie voor het koelen en verwarmen van gebouwen van 1,1 procent.
 • Een jaarlijkse toename van het gebruik van hernieuwbare energie voor stadsverwarming en -koeling van 2,1 procent.
Energy Efficiency Directive De richtlijn voor energie-efficiëntie wordt versterkt en…

 • Eist van lidstaten dat ze jaarlijks ten minste 3 procent van de totale vloeroppervlake van alle publieke gebouwen renoveren.
 • Stelt lidstaten ten doel om het energieverbruik in de publieke sector jaarlijks met 1,7 procent te verminderen.
 • Moedigt overheden aan om energieprestatiecontracten te gebruiken voor de renovatie van grote utiliteitsgebouwen.
 • Geeft prioriteit aan energie-efficiëntiemaatregelen voor kwetsbare consumenten en energiearme huishoudens.
Industrie
 • Er komt een indicatieve doelstelling om het gebruik van hernieuwbare energie in de industrie met 1,1 procent per jaar te verhogen.
Sociaal klimaatfonds (SCF)
 • Dit fonds stelt voor de periode 2025-2032 72,2 miljard euro ter beschikking stellen voor ondersteuning van Europese burgers die het meest worden blootgesteld aan energie- of mobiliteitsarmoede.
Carbon Border Adjustment Mechanism
 • Dit mechanisme zal een CO2-prijs creëren voor de invoer van een gerichte selectie van producten. Dit om ervoor te zorgen dat de Europese klimaatinspanningen niet leiden tot CO2-uitstoot – zogenaamde ‘koolstoflekkage’ – naar andere continenten. Zo wordt geborgd dat Europese emissiereducties daadwerkelijk bijdragen aan een wereldwijde emissiedaling.

Bron: Solarmagazine, 14 juli 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply