Skip to main content

Van 30 november tot 12 december 2015 vond in Parijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. De conferentie resulteerde in een klimaatakkoord, dat een bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het industriële tijdperk vooropstelt. Ook moet er snel een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. In welke mate kan de PV-sector bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen?
Een vaak gehoorde kritiek is dat economische groei negatieve klimaatwijzigingen in de hand werkt. Onderstaande grafiek toont echter dat niets minder waar is. Sinds 1990 nam het Bruto Binnenlands Product (BBP), een uitstekende indicator voor economische groei, toe met 50% terwijl de emissie van broeikasgassen sindsdien met 22% afnam. De transitie naar een op hernieuwbare energie gestoelde samenleving hoeft economische groei dus niet in de weg te staan.
Paris Agreement
In het kader van de 2020 doelstellingen hoopt de Europese Unie tegen 2020 het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen naar 20%. Gezien vandaag reeds 16,4% van het energieverbruik binnen de Europese Unie afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, ligt het behalen van deze 2020 doelstelling binnen handbereik. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt wordt het aandeel van zonne-energie in de mix van hernieuwbare energiebronnen steeds groter.
Paris Agreement
De verwachting is dan ook dan er tijdens de komende jaren voor gigantische bedragen in zonne-energie zal worden geïnvesteerd. De Verenigde Naties spreekt zelfs van een cumulatief investeringscijfer van niet minder dan 2 biljoen euro tussen 2015 en 2040.
Paris Agreement
Naar een verklaring voor de opmars van zonne-energie in de mix van  hernieuwbare energiebronnen is het niet lang zoeken. Dankzij technologische vooruitgang en productie op grote schaal daalde de productiekost van zonnepanelen de voorbije jaren enorm.
Paris Agreement
Dat de productiekost van een complementair product als batterijopslagsystemen sinds 2010 met maar liefst 73% is afgenomen,  maakt de investering in zonne-energie er alleen maar aantrekkelijker op.
Paris Agreement
Bron: Jos Delbeke – The EU and the Paris Agreement, 18 Mei 2017 

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply