Skip to main content

Kwaliteitsvolle zonnepanelen hebben doorgaans een levensduur van 25 jaar of meer. Maar hoe dient men in de toekomst het afval van de afgedankte panelen te verwerken?

Afgedankte zonnepanelen (foto solarmagazine.nl)
Fig 1. Afgedankte zonnepanelen (foto: solarmagazine.nl)

“Glas maakt 90 tot 95% van het gewicht van zonnepanelen uit”, legt Jo Neyens van ODE Vlaanderen uit aan Knack. “In Lommel ligt een firma die dat materiaal recupereert. Daarnaast wordt ook het aluminiumkader volledig gerecycleerd.”
Het silicium en de zilveren strips van de zonnecellen kan men ook recupereren. “Maar voorlopig zijn de aangeboden hoeveelheden te klein om dat rendabel te doen op een industriële schaal. Het wordt opgeslagen voor een latere verwerking”, aldus Neyens.
VERPLICHTE TERUGNAME
Momenteel word er op Vlaams niveau werk gemaakt van een verplichte terugname van afgedankte zonnepanelen. “Tegen de zomer zal die wellicht rond zijn”, gaat Neyens verder. “De procedure zal gelijkenissen vertonen met die voor de recuperatie van tl-lampen via Recupel. Bij de aankoop van zonnepanelen wordt een kleine heffing aangerekend die de factuur met 1 procent doet stijgen. In ruil daarvoor mogen consumenten hun afval later gratis inleveren.”
Het nieuwe systeem zal ten vroegste in voege gaan vanaf 1 juli 2016. Vanaf dan wordt er een recyclagebijdrage op PV-panelen ingevoerd, die onder het principe van een ‘invisible fee’ apart op de factuur zal worden vermeld en doorheen de volledige keten van leverancier tot eindklant zal worden doorgerekend.
Voor een laatste stand van zaken met betrekking tot de aanvaardingsplicht van afgedankte zonnepanelen verwijzen wij u graag door naar de presentatie ‘Aanvaardingsplicht voor afgedankte zonnepanelen’ van Jo Neyens.

Leave a Reply