Skip to main content

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken, zoals de installatie van zonnepanelen, werd onlangs verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Deze maatregel zou in principe van start zijn gegaan op 1 januari 2016, maar is in de praktijk nog niet van kracht.
De reden hiervoor is dat de nieuwe maatregel pas van start kan gaan vanaf de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De publicatiedatum is op dit moment echter nog niet gekend. Naar verluidt zal de FOD Financiën hier nog over communiceren.
De nieuwe startdatum heeft volgende gevolgen:
1) Nu nog 5 jaar: Dit betekent dat tot de nieuwe startdatum renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar nog kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 %.
2) Woningen uit 2011 ook in overgangsmaatregel: Door de nieuwe startdatum werd ook de oorspronkelijke overgangsmaatregel (zie alerts dd. 3/12/2015 en 18/12/2015) aangepast. De overgangsregeling kon al worden toegepast voor de woningen die in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen. Dit wordt nu ook mogelijk voor woningen die in gebruik werden genomen in de loop van het jaar 2011!
3) Procedure overgangsmaatregel verlengd: Werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) kunnen nog genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) zijn gesloten.
Bron: Deloitte Fiduciaire

Leave a Reply