Skip to main content

Bouwheren van nieuwbouwprojecten in Vlaanderen zijn verplicht om rekening te houden met de opgelegde EPB-normering. Elke nieuwbouwwoning dient vandaag te voldoen aan een E-peil (maatstaf voor energieprestatie van de woning) van E50 of lager. In veel gevallen is het echter interessanter om op een E-peil van E30 of zelfs E20 te mikken.
EPB
Eigenaars van woningen die de stedenbouwkundige vergunning aanvroegen na 1 januari 2016 krijgen immers gedurende een periode van 5 jaar 50% korting op hun onroerende voorheffing op voorwaarde dat hun woning een E-peil van E30 of lager heeft. Bij een E-peil van E20 of lager valt zelfs de volledige onroerende voorheffing gedurende 5 jaar weg.
Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. Een woning wordt als een nieuwbouwwoning beschouwd als de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen na 1 januari 2006 en de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) op 1 januari 2008 of later gebeurde.
Onroerende voorheffing nieuwbouw

Meerwaarde zonnepanelen

zonnepaneel op dak
Om tot een voldoende laag E-peil te komen dienen in de nieuwbouwwoning uiteraard de nodige energiezuinige maatregelen te worden genomen. De installatie van zonnepanelen kan hierin een doorslaggevende rol spelen, aangezien deze het energiepeil al snel met een 20-tal punten doet zakken.
Voor een nieuwbouwwoning loopt de jaarlijkse bijdrage via de onroerende voorheffing al snel op tot 500 of zelfs meer dan 1.000 euro. Indien u deze som gedurende 5 jaar voor 50% (E-peil ≤ E30) of volledig (E-peil ≤ E20) recupereert, heeft u uw zonnepanelen in een mum van tijd terugverdiend. Een terugverdientijd van 4 jaar of minder mag dan ook zeker vooropgesteld worden.
Klik hier indien u uw bijdrage via de onroerende voorheffing wenst te simuleren voor uw specifieke woning.

Huurformule Eco Fix

Een gekend probleem bij nieuwbouwers is dat zij aan het einde van hun bouwtraject vaak beperkt zijn in hun budgettaire mogelijkheden voor de realisatie van hernieuwbare energietechnieken zoals zonnepanelen. Met zijn unieke Eco Fix huurformule voor zonnepanelen speelt Futech perfect in op de noden van deze doelgroep.
Wie intekent op de Eco Fix huurformule betaalt enkel een kleine borg voor de installatie, waarvan gedurende 20 jaar elk jaar 5% wordt teruggestort. In ruil hiervoor kan u gratis gebruik maken van de door de zonnepanelen opgewekte energie en betaalt u enkel een beperkte onderhoudsbijdrage.
Intussen geniet u gedurende 5 jaar van de recuperatie van 50% of 100% van de onroerende voorheffing voor uw nieuwbouwwoning, op voorwaarde dat uw E-peil niet hoger is dan E20 of E30.
Meer informatie over de Eco Fix formule van Futech vindt u hier.

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply