Skip to main content

Een belangrijk aandachtspunt bij de aankoop van een zonnepaneleninstallatie is de dimensionering van de omvormer ten opzichte van de zonnepanelen. Zo ken men kiezen voor een over- of onderdimensionering van de omvormer.

Wij gaan dieper in op de voor- en nadelen van beide benaderingen.

Omvormer SMA

Overdimensionering omvormer

Eén van de beweegredenen om een omvormer te overdimensioneren ten opzichte van de zonnepanelen (vb. omvormer 3,3 kW en zonnepaneleninstallatie 3 kWp (*)) is vaak het idee om in een latere fase extra zonnepanelen bij te plaatsen aan dezelfde omvormer.  In dit geval is het belangrijk om op voorhand kennis te nemen van de regelgeving over de uitbreiding van een zonnepaneleninstallatie. Zo is het bij een installatie die recht heeft op groenestroomcertificaten niet toegestaan om zomaar zonnepanelen toe te voegen aan de bestaande omvormer.
Een ander nadeel van overdimensionering is dat een omvormer met een hoger vermogen doorgaans duurder is dan een kleinere omvormer.
Bovendien is het rendement van een overgedimensioneerde omvormer laag in periodes van lage productie, zoals bijvoorbeeld de winter. Idealiter ligt de productie van de zonnepanelen zo dicht mogelijk in de buurt van het vermogen van de omvormer.
Verder behalen zonnepanelen in België vrijwel nooit hun piekrendement omwille van niet optimale weersomstandigheden. In de meeste gevallen zal er dus gekozen worden voor een onderdimensionering van de omvormer.
(*) Het Wattpiekvermogen van een zonnepaneleninstallatie, uitgedrukt in Wp, kan u aflezen op het kenplaatje van uw installatie. Het betreft het maximale vermogen dat zonnepanelen kunnen opwekken bij een temperatuur van 25°C, een lichtintensiteit van 1.000 W/m² en een loodrechte inval van de zon.

Onderdimensionering omvormer

Bij een onderdimensionering van de omvormer (vb. omvormer 2,7 kW en zonnepaneleninstallatie 3 kWp) maakt men efficiënter gebruik van de omvormer en zijn capaciteit.  Op piekmomenten in opbrengst uit de zonnepanelen, loopt men bij een ondergedimensioneerde omvormer wel eens opbrengsten mis om de simpele reden dat de omvormer niet alle geproduceerde energie kan verwerken.
Wel resulteert de onderdimensionering van de omvormer in Vlaanderen in een besparing op het prosumententarief. Deze heffing van de Vlaamse overheid is afhankelijk van het maximale vermogen van de omvormer van uw zonnepaneleninstallatie. Hoe kleiner dit omvormervermogen, hoe minder u betaalt voor het gebruik van het distributienet.
Met andere woorden dient er bij de onderdimensionering van de omvormer een afweging te gebeuren tussen de besparing op het prosumententarief en het opbrengstverlies op momenten van piekproductie door de zonnepanelen.
Volgens omvormerfabrikant SMA is de standaard omvormer ontwikkeld om gedurende 8 uren per dag aan maximaal vermogen energie om te zetten. Bovendien komen omvormergaranties vaak pas in gedrang bij een onderdimensionering van boven de 200%.
Veel zonnepaneleninstallateurs laten specifieke aanpassingen uitvoeren aan de omvormers, waardoor een verregaande onderdimensionering mogelijk is. Sommige installateurs vragen hiervoor de nodige attesten aan bij de omvormerfabrikant, maar de meesten niet.
Het mag dan ook weinig verbazing wekken dat de medewerkers van Futech regelmatig gecontacteerd worden door klanten van zonnepaneleninstallateurs die vandaag niet meer bestaan. Zij worden geconfronteerd met defecte omvormers ten gevolge van een te verregaande onderdimensionering van de omvormer. In sommige gevallen viel het defect zelfs niet onder de omvormergarantie!
Vanuit zijn ervaring bij enkele duizenden residentiële zonnepaneleninstallatie bouwde Futech voldoende kennis op om exact te kunnen bepalen hoever men kan gaan in de onderdimensionering van de omvormer.

iLubat

iLubat
Bovendien verdeelt Futech sinds kort de thuisbatterij van zijn partner iLumen. Dit batterijopslagsysteem stelt de gebruiker in staat om, in combinatie met een kleinere omvormer, gevoelig te besparen op zijn prosumententarief en tegelijk de geproduceerde energie van de zonnepanelen optimaal te gebruiken.  Zo zal de ondergedimensioneerde omvormer perfect de pieken in productie van zonne-energie kunnen opvangen in de iLubat, terwijl deze zonder batterij verloren zou gaan. Dankzij de iLubat kan men bovendien nog verder gaan in de onderdimensionering van de omvormer, onafhankelijk van het type omvormer.
iLubat schema

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Join the discussion One Comment

  • Dries schreef:

    Hoeveel kan er dan exact bespaard worden op de dimensionering van de omvormer? in termen van KW, % piekvermogen, … door installatie van iLubat?

Leave a Reply