Skip to main content

Futech is één van de 15 partners uit zeven verschillende landen die deel uitmaakt van het Circusol Consortium. Circusol staat voor  ‘Circular Business Models for the Solar Power Industry’ en maakt uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.
Circusol ging in juni 2018 van start en zal in het totaal vier jaar duren. “We willen de mogelijkheden verkennen om een hogere hulpbronnenefficiëntie in de zonnepanelensector bereiken”, legt Circusol coördinator Tom Rommens (VITO) uit. “Op die manier hopen we een duurzame transitie naar een koolstofarme toekomst voor duurzame energie te ondersteunen. ”
“De zonne-energie markt groeit in een razendsnel tempo. Als gevolg hierop zal het volume aan afgedankte producten dat de afvalstroom binnenkomt groeien. Circusol wil het herstel en het hergebruik van waardeketens in de zonnepanelensector formaliseren en circulaire bedrijfsmodellen voorstellen op basis van een product-service systeem (PSS).”

Tijd om rekening te houden met afval van zonnepanelen

“De internationale vereniging voor hernieuwbare energie schat dat tegen 2030 acht miljoen ton aan zonnepanelen als ‘afval’ wordt weggegooid terwijl twee miljoen oude batterijen uit elektrische wagens zullen worden verwijderd. Dit zijn enorme volumes”, zegt Tom Rommens.
“Voor de eindgebruiker is het probleem misschien minder zichtbaar dan bijvoorbeeld plasticvervuiling, een item dat veel krantenkoppen haalt. In Europa is het wettelijk kader voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid gericht op de inzameling en de recylage van e-afval. De vraag is echter of recycleren echt de enige optie is. Misschien kunnen we wel een ’triple-win’ behalen voor de eindgebruiker, de sector en het milieu als we een overstap maken naar product-servicemodellen”
“Wij denken dat in de EU 13 GW aan zonne-energie kan worden geleverd door zogenaamde ‘second-life’ zonnepanelen en 25 GWh opslagcapaciteit voor duurzame energie geleverd kan worden door ‘second-life’ batterijen.”

De grootste uitdagingen voor de sector

“De uitdaging zit niet in de manier waarop we e-afval behandelen, maar wel in de manier waarop we elektronische producten produceren en op de markt brengen zonder na te denken over het einde van de levensduur van deze producten. Het traditionele ’take-make-waste’ paradigma in onze economie van vandaag is gewoon niet duurzaam.”
“Bovendien is de evolutie naar een circulaire economie niet alleen een kwestie van afvalinzameling en recyclingpercentages. We hebben verschillende bedrijfsmodellen nodig. Grote winst in hulbronnenefficiëntie zou behaald kunnen worden als bedrijven zouden overstappen van een systeem waarbij ze alleen maar producten produceren en verkopen, naar een systeem waar ze producten als diensten verkopen. Circulaire PSS-modellen zouden producenten aanmoedigen om ’te ontwerpen voor circulariteit’. Dit zou de transparantie en samenwerking binnen waardeketens bevorderen en hergebruik en herproductiepaden ondersteunen.”

Afvalwetgeving

“De afvalwetgeving behandelt alleen de symptomen van de afvalziekte. Een holistischer beleidskader is nodig als we ook de oorzaken van het probleem willen verhelpen. We zullen een manier vinden om het materiaalverlies te verminderen als gevolg van inefficiënte behandeling van e-waste. We hebben geen keus, het is gewoon een noodzaak!”, besluit Rommens.
Bron: Circusol.eu
Volledig interview Circusol coördinator Tom Rommens: ewaste-expo.com

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply