Skip to main content

Zonne-energie heeft het voorbije decennium een lange weg afgelegd. In 2010 was de markt nog klein en sterk afhankelijk van subsidieregelingen in landen zoals Duitsland en Italië. In 2020 zal er meer dan 115 Gigawatt aan zonne-energie over de hele wereld geïnstalleerd worden, wat meer is dan alle andere generatietechnologieën samen.
Zonne-energie is ook goedkoper geworden, vooral in zonnigere regio’s waar deze technologie nu al de goedkoopste vorm van elektriciteitsproductie is geworden.
Tijdens de komende jaren zal technologische vooruitgang ervoor zorgen dat zonne-energie nog goedkoper wordt. Het zou wel eens kunnen dat tegen 2030 de zon in een groot deel van de wereld de belangrijkste energiebron voor elektriciteitsproductie is geworden. Dit zal uiteraard een gunstige invloed uitoefenen op het milieu en de klimaatverandering.
Utility scale kost

Kosten halveren

Er liggen voor de komende jaren duidelijke roadmaps klaar om de totale kost voor zonne-energie tegen 2030 te halveren. Er werd al een stap in de goede richting gezet met panelen van hoger rendement, die vandaag 1,5 keer meer stroom kunnen genereren dan bestaande panelen van vergelijkbare grootte. Deze ’tandemsiliciumcellen’ technologie is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de zonnepanelensector.
Bovendien zitten er nog productie-innovaties in de pipeline die de hoeveelheden aan kostbare materialen, zoals zilver en silicium, die gebruikt worden bij de productie van zonnecellen zullen verminderen, evenals innovaties zoals bifaciale modules waarmee panelen langs beide kanten zonne-energie kunnen opvangen. Een andere belangrijke innovatie gaat over hoe zonne-energie het best kan worden geïntegreerd in onze huizen, bedrijven en energiesystemen. Concreet betekent dit dat er nood is aan betere vermogenselektronica en een groter gebruik van goedkope digitale technologieën.
Penetratie zonne-energie Irena
 
Kort samengevat heeft zonne-energie in veel delen van de wereld een energiekostniveau bereikt dat onverslaanbaar is door fossiele brandstoffen. Aangezien zonne-energie een eenvoudig en snel te installeren flexibele technologie is die op alle schalen toepasbaar is, is het de verwachting dat de zonnepanelensector tijdens het nieuwe decennium verder zal blijven groeien. Het klimaat kan er maar wel bij varen…
Bron: weforum.org

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply