Skip to main content

De VREG heeft een antwoord gegeven op onze vraag onder welke voorwaarden defecte zonnepanelen kunnen vervangen worden zonder verlies van recht op de oorspronkelijke certificaatprijs. De tolerantie voor de wijziging van het totale paneelvermogen (door nieuwe niet-identieke zonnepanelen) is 10%.

Vraag van PV-Vlaanderen
Welke wijziging van het totaal vermogen van een bestaande PV-installatie bij vervanging van defecte zonnepanelen is aanvaardbaar voor de VREG aan dezelfde voorwaarden van groenestroomcertificaten (geen wijziging van minimumsteun, behoudt van de lopende geldigheidsperiode).

Voorbeelden van de noodzaak tot vervanging:

– Vervanging bij beschadiging van zonnepanelen door zogenaamde “snail trails” (visuele beschadiging van zonnecellen in de vorm van slakkensporen)

– Vervanging van verweerde kromgetrokken amorfe folies door polykristallijne panelen;

– Vervanging van één string panelen door een serie nieuwe zonnepanelen wanneer er één paneel stuk is (omdat het type paneel niet meer beschikbaar is);

– Vervanging van laagrendements- door hoogrendementspanelen

Antwoord van de VREG
Als er om welke reden dan ook een probleem is met de panelen (snail trails of andere), mogen ze vervangen worden en mag het totale paneelvermogen met maximum 10% stijgen.

Het gaat in dat geval om vervanging door “overmacht” (zie webpagina van de VREG hieronder). http://www.vreg.be/vervanging-van-panelen-of-omvormer

Intern probleem op VREG website opgelost

De certificatendatabank van de VREG werd woensdagavond rond 22u opnieuw online gezet. Het ICT-probleem is opgelost. Hieronder meer uitleg van de VREG.

Enkel gegevens van producenten die samen ingelogd waren, waren zichtbaar

In de kranten wordt melding gemaakt dat de gegevens van 200.000 PV-eigenaars konden bekeken en aangepast worden. Wij kunnen u geruststellen. Dat was niet het geval. Enkel producenten die gisterenavond gelijktijdig ingelogd waren, zagen de gegevens van andere producenten die op hetzelfde moment ingelogd waren.

In totaal logden tussen 18u en 22u 530 producenten in: 523 eigenaars van zonnepanelen en 7 tuinbouw-WKK’s. De gegevens van producenten die gisteren niet inlogden, zijn dus niet door anderen gezien.

Er werden geen gegevens aangepast

– Er zijn geen gegevens van installaties gewijzigd

– Er zijn geen transacties van certificaten uitgevoerd

– Er werden tussen 18u en 22u in totaal 21 nieuwe meterstanden ingevoerd. De betrokken eigenaars van zonnepanelen zullen persoonlijk gecontacteerd worden.

Excuses

Wij willen de betrokken producenten onze excuses aanbieden voor het onterecht tonen van persoonlijke gegevens. Verder excuseren wij ons voor de onrust die veroorzaakt werd en het offline halen van onze databank vandaag. We stellen alles in het werk om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Bron : PVVlaanderen

Leave a Reply