Skip to main content

Het Vlaams Energieagentschap heeft na het voorlopige eerste rapport en de informele overlegronde vandaag haar tweede rapport gepubliceerd over de berekening van de onrendabele toppen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Opnieuw volgt nu een formele overlegronde met alle stakeholders. Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie die we van VEA kregen.

Algemeen wijzigingsbesluit goedgekeurd

De Vlaamse Regering gaf vandaag 21 december haar definitieve goedkeuring aan het wijzigingsbesluit voor de hervorming van het steunmechanisme voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling, na ontvangst van het advies van de Raad van State. We sturen u in een volgende mail de goedgekeurde besluiten door. Dit besluit legt de algemene rekenmethode vast, niet de concrete steun-bedragen: die staan in het OT-rapport van VEA.

Tweede berekening van VEA en formele raadpleging van de sector

Vandaag stuurde het Vlaams Energie ook een nieuw rapport door met de berekening van de onrendabele toppen en de steun per MWh voor alle groenestroombronnen.

Met dit aangepast ontwerprapport opent het Vlaams Energieagentschap (VEA) de tweede en slotronde van het stakeholderoverleg over de onrendabele top-berekening en de bandingfactoren voor groenestroom-certificaten. Tijdens de eerste overlegronde verzamelde het VEA opmerkingen van 17 stakeholders.

Schriftelijke reacties kunnen overgemaakt worden tot uiterlijk 6 januari 2013. De reactietermijn is beperkt om de publicatie van de bandingfactoren zo weinig mogelijk te vertragen (waarschijnlijk op 11 januari).

Downloads (klik de bestanden aan):

1. Ontwerprapport voor formeel stakeholderoverleg

2. Centraal parameterdocument

3. Resultaten informeel stakeholderoverleg

4. Definitief goedgekeurd wijzigingsbesluit

5. Rekenmodel (vereenvoudigde versie)

6. Beknopte handleiding bij het vereenvoudigde rekenmodel

Nieuwe resultaten voor PV

Het rapport berekent opnieuw voor drie categorieën PV-installaties de diverse parameters, de onrendabele top en de “banding factor”. Deze factor moet vermenigvuldigd worden met 93 euro (minimumprijs per groenestroomcertificaat) om het uiteindelijke steunbedrag per MWh te bekomen. Hieronder de resultaten en een vergelijking van de nieuwe steunbedragen met de cijfers uit het eerste rapport van eind november.

PV-vermogen onrendabele top 2 banding factor steun (euro/MWh) Steun 1-ste rapport
≤ 10 kWP 22,6 0,23 21,4 0
10 – 250 kWp 61,3 0,63 58,6 53,01
250 – 750 kWp 47,8 0,49 45,6 30,69

Voor PV zijn dit in eerste lezing de verschillen met de eerste berekening van VEA:

– de geplande netvergoeding is nu wel ingerekend: een gemiddelde van 53 euro per kWp plus 21% BTW;

– als elektriciteitstarief voor de compensatie op de terugdraaiende teller van PV ≤ 10 kW is een nieuw gemiddelde tussen enkelvoudig en tweevoudig tarief genomen aan 21,7 cent/kWh;

– voor grotere PV-systemen onderzoeken we nog waar de verschillen zitten.

Bron: PVVlaanderen

Leave a Reply