Skip to main content

De Vlaamse regering heeft definitief besloten om voor grote elektriciteitsafnemers en gebouwen van publieke organisaties een verplichting in te voeren om op een deel van hun daken zonnepanelen te installeren.

De minister meldde afgelopen mei te werken aan een verplichting om de betrokken bedrijven en overheden uiterlijk in juli 2025 zonnepanelen te laten installeren.

Bedrijven: meer dan 1 gigawattuur

Onder meer de Vlaamse energieregulator VREG, de Vlaamse Toezichtcommissie en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad, red. zie kader) hebben in de afgelopen periode advies uitgebracht over de verplichting.
Op basis daarvan heeft de Vlaamse regering nu besloten om de installatie van zonnepanelen te verplichten voor bedrijven met een stroomverbruik van meer dan 1 gigawattuur in 2021. Deze bedrijven moeten uiterlijk op 30 juni 2025 zonnepanelen in gebruik nemen.

Overheden: meer dan 250 megawattuur

De Vlaamse regering heeft verder besloten een wijziging door te voeren voor wat betreft de zonnepaneelverplichting voor publieke organisaties. Het toepassingsgebied van deze verplichting wordt aangescherpt. In het kader van de voorbeeldrol van de overheden werd eerder besloten om publieke organisaties met een jaarlijks brutostroomverbruik van 500 megawattuur in 2021 en 250 megawattuur vanaf 1 maart 2029.

Omdat uit de laatste calls groene stroom volgens de regering blijkt dat zonnepanelen zeer rendabel zijn bij de invulling van 10 procent van de dakoppervlakte – waardoor het grootste deel van de opgewekte stroom direct ter plaatse kan verbruikt worden – wordt die grens verlaagd. De pv-verplichting zal ook van toepassing zijn op publieke organisaties met een jaarlijkse brutoafname van 250 megawattuur in 2021 en 100 megawattuur vanaf 1 januari 2026.

Bron: Solarmagazine.nl, 2 november 2022