Skip to main content

De Vlaamse Overheid heeft een energieplan goedgekeurd met als doel 280 extra windmolens en 6,4 miljoen zonnepanelen te installeren tegen 2020.
“Een zonnepaneel voor elke Vlaming”, zegt Vlaams Energieminister Bart Tommelein aan Brussels Times. “Het is een ambitieus plan maar niet onrealistisch.”
Het Vlaamse klimaatplan omvat ook het genereren van 10,3% energie uit hernieuwbare energiebronnen. De overheid wil de geproduceerde hoeveelheid zonne-energie met 31% verhogen ten opzichte van 2014. Voor windenergie bedraagt dit cijfer 39%. De rol van biomassa-installaties wordt dan weer kleiner.
Terwijl het zonneplan reeds uitgeschreven werd, zal dit voor windenergie tegen het einde van 2016 het geval zijn.
Bron: Brussels Times

Leave a Reply