Skip to main content

Het kwaliteitsniveau van de distributienetten voor elektriciteit in Vlaanderen lag in 2019 erg hoog, zowel op het vlak van onderbrekingen als geleverde spanning. Dat meldt energieregulator VREG.
Een distributienetgebruiker op het Vlaamse laagspanningsdistributienet had in 2019 gemiddeld 18 minuten en 28 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dat is een daling van 50 seconden ten opzichte van 2018 en is het beste cijfer sinds de start van de rapportering.
Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,6 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen.
Met deze cijfers behoort Vlaanderen bij de koplopers in Europa inzake kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet.
Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn defecten op kabels, al dan niet veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers).

Digitale meter

De kwaliteit van de geleverde spanning is over het algemeen goed. Ondanks een lichte stijging van het aantal meldingen over een te hoge spanning is er een significante daling van het aantal terechte meldingen (47 in 2019 t.o.v. 93 in 2018). Met de uitrol van de digitale meter zal de spanningskwaliteit transparanter en in meer detail opgevolgd kunnen worden.
Bron: nieuwsbrief VREG, oktober 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply