Skip to main content

In Vlaanderen is er in 2019 tot en met eind september al 259 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. De verkoop van zonnepanelen in Vlaanderen beleeft daarmee het beste jaar sinds 2012.
In de eerste 9 maanden van 2019 werd in Vlaanderen onder meer het grootste zonnepark van België opgeleverd, dat 303.000 zonnepanelen telt en half juni aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Het zonnepark kent een vermogen van 99,5 megawattpiek, maar is in de statistieken van het Vlaams Energieagentschap (VEA) slechts voor 75 megawattpiek opgenomen omdat dit het aansluitvermogen van de omvormers is.
Wie de installatiecijfers tot en met eind september bestudeert, constateert onder meer dat de verkoop van pv-systemen van 40 tot 250 kilowattpiek en 250 tot 750 kilowattpiek nu al hoger ligt dan in het voorgaande kalenderjaar. Bovendien leert de ervaring dat VEA de statistieken 3 tot 4 maanden na dato regelmatig naar boven bijstelt. Ondanks het positieve nieuws over de installatiecijfers, is Vlaanderen nog ver verwijderd van het doel van de Vlaamse regering van 3.700 megawattpiek per eind 2020.
Onderstaande tabel toont het vermogen van de geïnstalleerde projecten van de afgelopen 3 kalenderjaren, onderverdeeld in de 4 vermogenscategorieën die het VEA hanteert.

Geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar (in MWp) 2017 2018 2019*
< 10 kWp 180,72 198,69 140,58
>10 tot <40 kWp 2,71 4,09 1,54
> 40 kWp tot < 250 kWp 9,81 21,97 23
>250 tot <750 kWp 0,87 13,29 18,65
>750 kWp 1,71 75
* aangemelde installatiecijfers t.e.m. september 2019
** aansluitvermogen, vermogen aan zonnepanelen van dit project bedraagt 99,5 MWp

Onderstaande tabel toont het aantal geïnstalleerde projecten van de afgelopen 3 kalenderjaren, onderverdeeld in de 4 vermogenscategorieën die het VEA hanteert.

Aantal geïnstalleerde projecten per kalenderjaar 2017 2018 2019*
< 10 kWp 43.925 50.389 36.611
>10 tot <40 kWp 98 141 54
> 40 kWp tot < 250 kWp 110 226 223
>250 tot <750 kWp 3 31 37
>750 kWp 1 1

Bron: Solarmagazine.nl

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply