Skip to main content

Vlaanderen heeft de hoeveelheid zonnepanelen die in 2019 is geïnstalleerd verhoogd van 361,6 naar 415,5 megawatt. Dat is een stijging van 15 procent. De gemeente Lommel voegde daarbij het meeste PV-vermogen toe.

In 2019 werden in Vlaanderen volgens de laatste cijfers van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) 58.250 installaties opgeleverd, tegenover 51.467 nieuwe installaties in 2018. Door de bijstelling van het geïnstalleerde vermogen heeft Vlaanderen het klimaatdoel van 3.700 megawatt zonnepanelen per eind 2020 binnen handbereik. Daartoe moet er dit jaar ruim 450 megawatt aan vermogen toegevoegd worden (red. noot: de Vlaamse statistieken bevatten het omvormervermogen en dus niet het zonnepaneelvermogen).
De verdeling qua systeemgrootte is in 2019 als volgt, waarbij de door VEA vermelde vermogens de omvormervermogens (AC-vermogen, uitgedrukt in megawatt) zijn:
  • kleiner dan 10 kilowatt: 57.530 zonnepaneleninstallaties, 220,66 megawatt (+10 procent)
  • 10 tot 40 kilowatt: 134 zonnepaneleninstallaties, 3,72 megawatt (- 5 procent)
  • 40 tot 250 kilowatt: 464 zonnepaneleninstallaties, 47,59 megawatt (+112 procent)
  • 250 tot 750 kilowatt: 100 zonnepaneleninstallaties, 50,63 megawatt (+287 procent))
  • groter dan 750 kilowatt: 22 zonnepaneleninstallaties, 92,81 megawatt (noot: in 2018 werden geen systemen >750 kilowatt geïnstalleerd).

Grootste groei in Limburg

Onderstaande tabel toont de verdeling van het geïnstalleerde omvormervermogen (AC) in Megawatt per provincie.

Provincie 2018 2019 Cumulatief vermogen
Antwerpen 54,68 75,56 726,43
Limburg 31,8 110,92 676,64
Oost-Vlaanderen 61,77 98,71 749,69
Vlaams-Brabant 37,75 46,83 392,51
West-Vlaanderen 54,86 83,88 703,26
Totaal 240,86 415,9 3248,53

De grootste groei van 2019 viel te noteren in de provincie Limburg, met dank aan het grootschalige Kristal Solar Park (omvormervermogen 75 MW) project dat in Lommel werd gerealiseerd. Met net geen 750 MW geïnstalleerd vermogen is Oost-Vlaanderen de grootste provincie wat betreft zonne-energie. Vlaams-Brabant sluit de rij.

Beste resultaat sinds 2011

In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens het VEA over 3.249 megawatt aan zonnepanelen. Vlaanderen heeft sinds 2011 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:
2011: 831 megawatt;
2012: 366 megawatt;
2013: 28 megawatt;
2014: 47 megawatt;
2015: 75 megawatt;
2016: 132 megawatt;
2017: 196 megawatt;
2018: 241 megawatt
2019: 415 megawatt
2020: 29 megawatt (tot en met februari 2020, doel eind 2020 van 3.700 megawatt)
Het Vlaams Energieagentschap meldt dat de cijfers van het meest recente kwartaal per definitie ‘onvolledig en dus steeds een onderschatting van de werkelijkheid’ zijn. Omdat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen, worden ze in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Deze cijfers worden door het VEA nagekeken en verwerkt voor publicatie.
Brol: Solarmagazine.nl, 29 mei 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply