Skip to main content

40 directeuren van de Vlaamse havens en vooraanstaande bedrijven hebben onder impuls van energiecluster Flux50 het startschot gegeven voor de uitwerking van een energie-innovatieplan voor de Vlaamse havens.

Dit gebeurde in het bijzijn van federaal minister Tinne Van der Straeten en Rosalinde Van der Vlies, directeur ‘Clean Planet’ binnen de Europese Commissie. Het nieuwe energie-innovatieplan moet de Vlaamse havengebieden verder ontwikkelen tot duurzame internationale energiehubs.

4 pijlers

Als Vlaamse Speerpuntcluster vertegenwoordigt Flux50 200 bedrijven uit de innovatie- en energiesector. Samen werken ze, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), innovatieplannen uit voor de ontwikkeling van de Vlaamse regio tot een internationale, duurzame energiehub.
Het energie-innovatieplan bekijkt momenteel 4 pijlers. Allereerst de uitwerking van een grensoverschrijdend energieplan dat de prioriteiten voor innovatie- en pilotprojecten van grootschalige energieopslag en bevoorradingszekerheid kadert. Ten tweede de verdere inzet op de ontwikkeling van Vlaamse sectoroverschrijdende kennis rond grootschalige energieopslag en de toepassing hiervan in pilotprojecten. Als derde wordt gewerkt aan de uitbouw van internationale waardeketens die energie-import via de havens mogelijk maken. Tot slot is er de ombouw van bedrijfsterreinen en -clusters tot slim gestuurde energiegemeenschappen, om zo de energievraag te handhaven, flexibel te spreiden en tegelijk ervoor te zorgen dat energie een volwaardig onderdeel kan vormen van een circulaire aanpak.

Drijvende zonnepanelen

Het startschot voor de komst van het energie-innovatieplan werd gegeven bij Cordeel en Imtech op de terreinen van de oude Boelwerf in Temse. Deze historische locatie is zelf een voorbeeld van een energiehaven en herbergt binnenkort een getijdencentrale, drijvende zonnepanelen, opslag via een energieheuvel, een ingenieus systeem voor het energiemanagement van de kantoorgebouwen en duurzame mobiliteitsoplossingen.
Deze projecten vormen de belichaming van de langetermijnvisie van Cordeel Group ‘Building a passionate CO2-free future’. Erik Groes, chief executive officer van Imtech Belgium dat onderdeel is van de Cordeel Group: ‘We hebben hier op de site van Cordeel concreet ervaren hoe uitdagend en cruciaal intelligent energiemanagement kan zijn. Door al deze toepassingen in de praktijk te brengen, tonen we aan dat een combinatie van verschillende hernieuwbare-energiebronnen en opslag zoals zonne-, hydro- en getijde-energie effectief werkbaar zijn in de praktijk.’
Bron: solarmagazine.nl, 1 oktober 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply