Skip to main content

Op dinsdagavond 26 april vond in de gebouwen van Futech een infosessie plaats over de risico’s die dakwerkers lopen bij het (de)monteren van zonnepanelen, georganiseerd vanuit Bouwunie Limburg. Het werd een interessante avond waarin de problematiek vanuit verschillende invalshoeken werd benaderd.
Pieter Vangeel, Project Manager van Futech, beet de spits af met een uiteenzetting over de risico’s die dakwerkers lopen bij het (de)monteren van zonnepanelen. De aanwezigen kregen een aantal zeer nuttige praktische richtlijnen voorgelegd in verband met montagesystemen, aarding, risico’s op beschadiging,… Ook werden er een aantal zonnepanelen uitgestald, waarvan sommigen geconfronteerd met beschadigingen of degradatie.
P1100171
Nadien nam Chris Schijns van Adlex Advocaten het woord. Hij lichtte de belangrijkste aandachtspunten in verband met de juridische aansprakelijkheid van de dakwerker toe. Deze thematiek werd enerzijds belicht vanuit het standpunt van de dakwerker en anderzijds vanuit het standpunt van de zonnepaneleninstallateur.
P1100187
Tenslotte ging Jean-Pierre Debucke van Afix dieper in op de verschillende types steigers die gebruikt worden bij bepaalde types helling. De ontelbare mogelijkheden die er bestaan werden verduidelijkt aan de hand van indrukwekkend beeldmateriaal uit de praktijk.
P1100190
De infoavond werd afgesloten met een gezellig netwerkmoment.
Fotogallerij
P1100147 P1100148 P1100161 P1100160 P1100159 P1100158 P1100157 P1100152 P1100151 P1100150 P1100149 P1100163 P1100164 P1100167 P1100169 P1100171 P1100187 P1100188 P1100190

Leave a Reply