Skip to main content

De verkoop van zonnepanelen bij consumenten is in Vlaanderen afgelopen kalenderjaar meer dan verdubbeld. Er werden 132.946 nieuwe installaties geplaatst. Daarentegen zijn de verkopen bij bedrijven sterk gedaald.

Waar in 2019 ruim 482,44 megawatt werd geïnstalleerd, was dit in afgelopen kalenderjaar 568,10 megawatt, oftewel 17 procent meer (red. noot: de Vlaamse statistieken bevatten het omvormervermogen en dus niet het zonnepaneelvermogen). Kijkt men naar de toename van het aantal PV-installaties, dan is de groei echter fors hoger. De groei bedraagt dan 112 procent. Het aantal nieuwe installaties is meer dan verdubbeld van 62.463 naar 132.946 installaties.

Verkopen grote installaties omlaag

Wie de voorlopige jaarcijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA, red. voorheen VEA) nader bestudeert, komt al snel tot de conclusie dat de groei in 2020 enkel te danken is aan de verkopen bij consumenten; de systemen met een omvormervermogen tot 10 kilowatt.
In ieder ander marktsegment is zowel het aantal nieuwe installaties als het daarmee gemoeide omvormervermogen gedaald.

Eerste klimaatdoel gehaald

Daarmee wordt in een klap duidelijk dat Vlaamse bedrijven en overheden nog vol aan de bak zullen moeten met zonne-energie om de klimaatdoelen te realiseren.
Het doel voor eind 2020, beschikken over 3.700 megawatt zonnepanelen, is weliswaar gehaald, maar het 2030-doel van 6,7 gigawatt is nog niet in zicht.

Geïnstalleerd vermogen

De verdeling van het geïnstalleerde omvormervermogen (AC) per vermogensklasse is in 2020 als volgt:

Systeemgrootte 2019 2020 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 234,92 megawatt 521,71 megawatt + 122 procent
10 tot 40 kilowatt 5,00 megawatt 2,21 megawatt – 56 procent
40 tot 250 kilowatt 66,92 megawatt 29,39 megawatt – 56 procent
250 tot 750 kilowatt 91,86 megawatt 6,80 megawatt – 93 procent
Groter dan 750 kilowatt 83,75 megawatt 8,00 megawatt – 91 procent
Totaal 482,44 megawatt 568,10 megawatt + 17 procent

Aantal installaties

De verdeling van het geïnstalleerde omvormervermogen (AC) per vermogensklasse is in 2020 als volgt:

Systeemgrootte 2019 2020 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 61.452 installaties 132.559 installaties + 116 procent
10 tot 40 kilowatt 182 installaties 85 installaties – 53 procent
40 tot 250 kilowatt 643 installaties 285 installaties – 56 procent
250 tot 750 kilowatt 174 installaties 15 installaties – 91 procent
Groter dan 750 kilowatt 12 installaties 2 installaties – 83 procent
Totaal 62.463 installaties 132.946 installaties + 112 procent

Beste jaar sinds 2011

Een blik in de historie leert dat Vlaanderen qua installatieniveau het op één na beste jaar in zijn geschiedenis heeft beleefd. Het opgestelde vermogen groeide enkel in het recordjaar 2011 sneller.

Kalenderjaar Nieuw geplaatst vermogen
2011 830,39 megawatt
2012 366,30 megawatt
2013 27,74 megawatt
2014 47,79 megawatt
2015 75,96 megawatt
2016 133,15 megawatt
2017 198,13 megawatt
2018 247,41 megawatt
2019 482,44 megawatt
2020 568,10 megawatt
Totaal geïnstalleerd 3.866,09 megawatt

Bron: Solarmagazine.nl, 4 februari 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

  • Philippe schreef:

    Door toedoen van de Vlaamse politiek zal dit jaar een rampjaar worden, alhoewel ze alles zouden moeten inzetten om de norm te halen, ze gaan het geld liever halen bij de particuliere zonnepaneelbezitters en kunnen dan daarmee de torenhoge boetes en aankoop van hernieuwbare energie mee betalen!

Leave a Reply