Skip to main content

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft de definitieve actualisaties van de bandingsfactoren gepubliceerd van bestaande projecten gebouwd tussen 1 januari 2013 en 16 juli 2021. Alle groene stroominstallaties die sinds 1 juli 2014 in dienst werden genomen zullen gedurende minimaal 1 jaar geen groenestroomcertificaten ontvangen.

Voor PV-projecten met startdatum tot en met 16/07/2021 en omvormervermogen tot en met 750 kW wordt standaard steun toegekend per geproduceerde MWh in functie van de categorie en afhankelijk van de startdatum. Elk jaar wordt de hoogte van de steun geactualiseerd op basis van elektriciteitsprijzen via de Onrendabele Top berekening (OT-berekening).

Via deze OT-berekening bekomt men de bandingfactor: het aantal groene stroomcertificaten (GSC) per MWh. De minimum gegarandeerde steun voor een GSC bedraagt € 93/GSC.

Waarde groenestroomcertificaten

Merk op dat de gemiddelde prijs via een bilaterale verkoop van groenestroomcertificaten fors hoger ligt dan de vergoeding die u via automatische verkoop aan Fluvius kreeg. In april piekte de waarde op gemiddeld € 98,22/GSC, met een maximum van meer dan € 110/GSC. Een overzicht van de prijzen vindt u via https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers en keuze voor “Steuncertificaten” en “Handel”).

Wijzigingen in bandingsfactoren

Voor de meeste projecten zal de bandingfactor 0 worden. Enkel projecten van 10 tot 750 kW die in dienst genomen werden tot en met 30/06/2014 zullen nog steun krijgen:

Tabel GSC

Bron: PV-Vlaanderen, Nieuwsflits 2023/16