Skip to main content

De kosten en de baten van energiedelen moeten eerlijk gedeeld worden. Met die oproep wil de Belgische koepel van energiebedrijven FEBEG ‘een diepgaande discussie’ voeren over het marktmodel voor energiedelen.

In Vlaanderen is ophef ontstaan voor de kosten die energiebedrijven in rekeningen brengen bij klanten die de door hen opwekte zonne-energie willen delen. Minister Bart Somers heeft daarbij laten weten dat de Vlaamse energieregulator VREG de mogelijkheid heeft om handhavend op te treden tegen energieleveranciers die de mogelijkheid voor consumenten om stroom van hun zonnepanelen te delen weigeren.

Onevenwichtige verdeling

FEBEG benadrukt dat een evenwichtig economisch model noodzakelijk is om van energiedelen een succes te maken. ‘In de praktijk zijn er voor- en nadelen voor consumenten én ook kosten en risico’s voor leveranciers zowel in hun rol als leverancier als in hun rol als evenwichtsverantwoordelijke’, aldus de FEBEG.
Momenteel is er volgens de brancheorganisatie sprake van een onevenwichtige verdeling van de kosten en baten. ‘Als de zon niet schijnt willen klanten vanzelfsprekend nog steeds elektriciteit kunnen gebruiken. Het restprofiel wordt daardoor grilliger en onvoorspelbaarder. De leverancier wordt hiervoor beschouwd als een “restleverancier” van het grilligere en duurdere restprofiel. Bovendien moet hij alle netwerkkosten betalen en ook een quotum op het brutoverbruik van deze klanten, dus ook voor de niet door hem geleverde stroom. Dit is duidelijk een onevenwichtig model. De consument geniet de voordelen van het systeem, de meerkosten zijn voor de leverancier.’

Structurele oplossingen

De FEBEG wijst er verderop dat er in de huidige ontwikkelingsfase van de markt geen volledig geautomatiseerd marktproces is om de facturering voor de betreffende klanten te automatiseren. Verbruiksgegevens worden ontvangen in spreadsheets die de basis vormen voor een handmatige facturatie wat hogere kosten voor de energieleverancier met zich meebrengt. De brancheorganisatie stelt de conclusies van de studie die Vlaamse energieregulator VREG voorbereidt over energiedelen aandachtig te bekijken en open te staan voor een diepgaande discussie om tot een evenwichtig en duurzaam marktmodel te komen waarbij de kosten en de baten fair verdeeld zijn.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG, besluit: ‘We staan volledig achter energiedelen en steunen de ontwikkeling ervan. Er moet echter een model komen dat de kosten en baten evenwichtig verdeelt. Ook op het vlak van markt- en administratieve processen moet het systeem nog groeien. Totdat er meer structurele oplossingen zijn, is het terecht dat leveranciers de kosten aanrekenen die binnen hun activiteiten worden gegenereerd. Deze kosten zijn openbaar en zijn een element waarmee afnemers rekening kunnen houden bij het kiezen van een leverancier in een vrije en concurrerende markt.’

Bron: Solarmagazine.nl, 30 maart 2023