Skip to main content

Het Vlaams Energieagentschap VEA heeft twee definitieve rapporten gepubliceerd (zie bijlage) met de nieuwe onrendabele toppen en de bandingfactoren voor PV-installaties vanaf juli 2015.
Het gaat om de aangepaste berekeningen voor zowel nieuwe PV-installaties met startdatum na 1 juli 2015 als om bestaande installaties waarvoor de cijfers geactualiseerd worden (met als criterium het behoud van 5% financieel rendement). VEA heeft op basis van de commentaren (o.a. van PV-Vlaanderen) de ontwerprapporten (zie nieuwsflits 2014-14) bijgewerkt en de cijfers aangepast.

  • Rapport 2014/2 Deel 1: voor nieuwe PV-projecten met startdatum vanaf 1 juli 2015 (de cijfers voor nieuwe projecten vanaf 1 jan. 2015 waren al berekend in het vorige rapport van juli 2014)
  • Rapport 2014/2 Deel 2: voor de actualisatie van bestaande PV-projecten, met een berekening voor 3 groepen van PV-projecten in functie van hun startdatum (vanaf jan. 2013, jan. 2014 of juli 2014).

Op de volgende pagina vindt u een samenvattende tabel die we zelf hebben opgesteld om duidelijk te maken hoeveel de steun per MWh bedraagt.
 
 

Schrapping van categorie nieuwe kleine PV-installaties ≤ 10 kW (GS cat. 1)

De bestaande installaties die geplaatst werden onder het hervormde GSC-systeem (na 1 januari 2013) behouden hun steun en het prosumententarief wordt verrekend in de onrendabele top. Dat heeft hogere certificatensteun als resultaat (zie tabel volgende pagina): tussen 56 en 76 euro per MWh. Het gemiddelde prosumententarief bedraagt 72 euro/kW omvormervermogen, omgerekend aan 0,950 MWh/kW AC is dat 76 euro/MWh geproduceerde zonnestroom.

  • Bestaande PV-installaties krijgen dus een compensatie die het prosumententarief grotendeels terugbetaalt (afhankelijk van de diverse bedragen van de netbeheerders).


Voor nieuwe kleine PV-installaties tot 10 kW is het nieuwe prosumententarief dat half december 2014 werd goedgekeurd, ook ingerekend. Dat heeft tot gevolg dat er opnieuw terug een (kleine) steun van 33,76 euro/MWh wordt toegekend. Toch heeft de bevoegde minister voor energie Turtelboom in een ontwerpbesluit voorgesteld om de nieuwe PV-installaties in deze categorie te schrappen uit de steunregeling.

  • Principieel zijn we niet akkoord met het schrappen van nieuwe kleine PV-installaties. Dit opent de deur voor politiek ingrijpen en tast het investeerdersvertrouwen aan.
  • Pragmatisch bekeken is het waarschijnlijk dat bij stijgende elektriciteitstarieven (BTW van 6 naar 21% in 2016) en licht dalende installatiekosten de nood aan certificaatsteun binnen een jaar weer verdwijnt. Maar het is dan toch een jaar te vroeg om deze schrapping door te voeren.
  • We vragen overleg aan met het kabinet Turtelboom over de dringende activering van de PV-markt.

Voor de nieuwe grote PV-projecten vanaf juli 2015 is de aanvankelijk sterke daling die voorzien was in het ontwerprapport van november 2014 gedeeltelijk teruggeschroefd. De nieuwe steun bedraagt tussen de 32 en 34,7 euro/MWh voor alle grote projecten, komende van 55 euro/MWh voor PV cat. 2 (10 -250 kW) of 45 euro/MWh voor PV cat. 3 (250 – 750 kW).
De aangepaste bandingfactoren en dus ook de gewijzigde steun uit groenestroomcertificaten zullen één maand na publicatie van de definitieve versie van dit rapport van kracht worden, dus voor zonnestroom die uit bestaande installaties geproduceerd wordt vanaf de datum van 27 maart 2015.
VEA RAPPORT 2014/2 PV
 
Bron : PVVlaanderen Nieuwsflits 3

Leave a Reply