Skip to main content

Het Vlaams Energieagentschap VEA heeft op 7 juli de nieuwe cijfers gepubliceerd over het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten. Het gaat hier over de nieuwe en geactualiseerde cijfers voor de bandingfactoren, die VEA elk half jaar opnieuw berekent voor nieuwe en bestaande PV-installaties.

1. VEA-rapporten

Het VEA heeft twee aparte berekeningen gemaakt:

 • rapport VEA 2014/1 – deel 1 (OT/Bf 2015): onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe PV-installaties met een startdatum vanaf 1 januari. Er was eerder al (in januari 2014) een berekening gepubliceerd voor nieuwe PV-projecten met startdatum vanaf 1 juli 2014.
 • rapport VEA 2014/1 – deel 2: actualisatie van de bandingfactoren voor alle bestaande PV-projecten; deze actualisaties zullen daarmee in werken treden op 1 augustus 2014.

2. Cijfers voor bestaande PV-projecten

 • Voor bestaande PV-projecten zijn er door de halfjaarlijkse herziening van GSC-steun sinds januari 2013 momenteel 2 verschillende GSC-tabellen:
  • Voor installaties in dienst genomen in het volledige jaar 2013;
  • Voor installaties in dienst genomen tussen 1 januari en 1 juli 2014;

3. Cijfers voor nieuwe PV-projecten

 • Voor nieuwe PV-installaties vanaf 1 juli 2014 gelden de cijfers uit het vroegere Rapport 2013/3 Deel 1 van 17 januari 2014;
 • Vanaf 1 januari 2015 gelden de cijfers uit het nieuwe Rapport 2014/1 Deel 1 van 7 juli 2014(zie hoger.)

4. Bandingfactoren en steun per MWh

De VREG heeft alle cijfers op een aparte webpagina gepubliceerd. We hebben deze herwerkt tot tabellen per categorie van PV-vermogen, met telkens de bandingfactor en de steun in euro per MWh. Dit laatste cijfer is het meest relevante, want het geeft de financiële ondersteuning aan – met wel de belangrijke kanttekening dat deze steun alleen per volledig certificaat kan aangevraagd worden. De nodige kWh zonnestroom voor 1 certificaat kan berekend worden door 1 MWh te delen door de bandingfactor. Dit cijfer staat ook vermeld bij elke categorie.
Bijvoorbeeld: voor middelgrote PV (GS categorie 2 in tabel 2) is er 1000 kWh/0,687 = 1456 kWh zonnestroom nodig om 1 certificaat van 93 euro te kunnen realiseren.

Het belangrijkste principe blijft het financieel rendement van 5% over 15 jaar. De tussentijdse aanpassingen van de certificaatsteun variëren in functie van de opbrengst uit bespaarde of verkochte elektriciteit.

Tabel 1: Wijziging van GSC-prijzen voor bestaande PV-projecten

GSC-prijzen voor bestaande PV projecten

Tabel 2: GSC-prijzen voor nieuwe PV-projecten

GSC-prijzen voor nieuwe PV projecten

5. Commentaar

 • Voor bestaande kleine PV ≤ 10 kW is in het stroomtarief de BTW-verlaging van 21% naar 6% ingerekend, die vanaf 1 april werd ingevoerd. Daardoor is er terug een theoretische (minieme) steun nodig van 7,88 euro/MWh (PV in 2013) of 3,66 euro/MWh (PV in 2014). Dit zijn natuurlijk verwaarloosbare bedragen en het duurt bovendien 3 tot 7 jaar om met een installatie van 4 kWp slechts 1 certificaat te realiseren…
 • Voor nieuwe kleine PV-installaties is de steun 0. Bovendien worden al sinds januari 2014 geen groenestroomcertificaten meer toegekend aan zonnepanelen op nieuwbouw en grondige renovaties (regelgeving i.v.m. het verplicht aandeel hernieuwbare energie – meer uitleg in deze folder).

We willen hierbij wel benadrukken dat voor alle installaties, ook op nieuwbouw, de verplichting blijft bestaan om:

 1. de PV-installatie te laten keuren conform het AREI;
 2. elke nieuwe installatie aan te melden bij de VREG en bij de netbeheerder;

Meer informatie:

Leave a Reply