Skip to main content

Op donderdag 4 april brachten een vijftiental studenten Elektromechanica van PXL een bezoek aan Futech. Zij werden te woord gestaan door zaakvoerder Pieter Vangeel.
Hij verzorgde een presentatie waarin de werking van Futech en partneronderneming iLumen werd toegelicht. Ook kwamen uiteraard eigen productinnovaties zoals de rendementsverhogende PIDbox en thuisbatterij iLubat aan bod.
Verder konden de studenten tijdens hun rondleiding in de vernieuwde gebouwen genieten van enkele demonstraties, zoals bijvoorbeeld een flash test en een elektroluminescentie test. Deze laatste test maakt het mogelijk om na te gaan in welke mate zonnepanelen te maken hebben met rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation en/of schade.
Futech wenst de studenten en begeleiders van PXL te bedanken voor hun interesse in onze onderneming en hun enthousiasme tijdens de rondleiding.

Fotogallerij

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply