Skip to main content

Wordt 2017 hét jaar waarin de Vlaamse ondernemer massaal kiest voor hernieuwbare energie? De eerste tekenen lijken dat alvast te voorspellen.
Unizo, dat als belangenorganisatie opkomt voor de ondernemers, bevroeg afgelopen maanden 789 leden omtrent hernieuwbare energie, om zicht te krijgen op de situatie vandaag de dag. En ook ingegeven door de Europese verplichtingen voor broeikasgasreductie. En wat blijkt? Al meer dan twintig procent van de bedrijven produceert al een of andere vorm van groene energie.
Zonnepanelen
De overgrote meerderheid (87 procent) draagt zijn steentje bij via fotovoltaïsche zonnepanelen, die zonlicht omzetten in elektriciteit. Dat hoge percentage van eigenaars, luidt de verklaring, komt deels door de zware investeringen van de Vlaamse regering in het verleden, inclusief het renderende systeem van groenestroomcertificaten (dat achteraf gezien misschien niet de meest doordachte aanpak bleek, gezien de enorm financiële repercussies voor de Vlaamse overheid).
Vanden Abeele noemt dat gemeten aantal ‘redelijk veel; het loopt ook gelijk met de groep van particulieren die thuis panelen liggen hebben’.
Snelle terugverdientijd
Dat zonnepanelen een snelle terugverdientijd hebben van zeven à acht jaar, speelt natuurlijk ook mee in het algemene succes. ‘Temeer omdat de installaties twintig jaar kunnen meegaan. Dat spaart op termijn heel veel geld uit’, zegt de Unizo-expert.
Daarom misschien dat 27 procent van de bevraagden aangeeft de komende drie jaren extra of voor het eerst te zullen investeren in dergelijke technologie. ‘Wie niet investeert, is daarom geen tegenstander van groene energie, maar beschikt gewoon niet altijd over de nodige marges’, meent Vanden Abeele.
Voor alle duidelijkheid: de bedrijven, ook zij die volledig zelfbedruipend zijn wat hun energielevering betreft, blijven wel op het net aangesloten, voor kritieke momenten, en als het weer en het zonlicht niet meezitten.
Ook warmtepompen, die bijvoorbeeld via grondwarmte water verhitten, en zonneboilers doen het goed qua verkoopsucces, en blijken telkens bij twintig procent van de ondernemers aanwezig.
Bron: De Standaard

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply