Skip to main content

In deze fase maken we op basis van de voorgaande analyse een gepersonaliseerde offerte. In deze offerte vindt u een rendementsberekening om u aan te tonen hoeveel winst u na 20 jaar gemaakt heeft met uw investering. Tevens vindt u hierin een opbrengstberekening aan de hand van welke we berekenen hoeveel uw installatie op jaarbasis opbrengt. Deze offerte wordt steeds persoonlijk bij uw thuis besproken en uitgelegd zodanig dat wanneer u vragen heeft deze onmiddellijk kunnen beantwoord worden.

Leave a Reply