Skip to main content

De berekening van de nieuwe groenestroomcertificaten is gebeurd begin juli. Voor nieuwe PV-installaties is het nieuwe cijfer echter nog niet van kracht: het is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 8 juli heeft het Vlaams Energieagentschap het rapport over de nieuwe berekening van prijzen van groenestroomcertificaten voor PV en andere groene stroom gepubliceerd (het zogenaamde OT-rapport met de berekening van onrendabele toppen). We hebben u al de nieuwe cijfers uitgelegd in nieuwsflits nr. 11.

Het gaat over twee aparte berekeningen en het is belangrijk daartussen duidelijk onderscheid te maken.

 

1. Voor bestaande PV-installaties sinds januari 2013: halfjaarlijkse actualisatie

Dit is geldig voor bestaande PV-installaties geïnstalleerd vanaf 1 januari 2013: daarvoor heeft VEA een nieuwe berekening gemaakt die alleen de gewijzigde elektriciteitsprijs bekijkt (andere factoren gelijk) – het decreet schrijft immers voor dat voor bestaande PV elk half jaar de bandingfactoren herberekend worden in functie van de elektriciteitstarieven.

Dat betekent dat voor bestaande PV-installaties de steun via groenestroomcertificaten elk half jaar kan aangepast worden. Het principe daarachter is wel dat de totale vergoeding voor zonnestroom identiek blijft, omdat de wijziging van elektriciteitstarieven meespeelt in het effect van de terugdraaiende teller. Een lager gemiddeld stroomtarief kan aangevuld worden door een hogere certificaatprijs tot een identieke vergoeding.

Wanneer is de actualisatie voor bestaande PV-installaties van kracht?

Deze wijziging geldt 1 maand na publicatie van het VEA-rapport, dus vanaf 1 augustus (de publicatie van het VEA-rapport gebeurde formeel op 1 juli).

 

2. Voor nieuwe PV-installaties: halfjaarlijkse nieuwe berekening

Een tweede berekening gebeurt voor toekomstige nieuwe PV-installaties, met een mogelijke aanpassing van alle invoerparameters (investeringskost, onderhoud, jaarlijkse kWh/kWp, elektr. tarief enz.). Deze is ook uitgevoerd door VEA maar moet goedgekeurd worden door de minister en dan gepubliceerd in het Staatsblad. 

Wanneer is de wijziging voor nieuwe PV-installaties van kracht?

De nieuwe cijfers worden geldig 2 maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Ministrieel besluit, voor nieuwe installaties die opgestart worden vanaf die datum (Belgisch Staatsblad + 2 maand).

Op dit moment ligt het ministrieel besluit nog bij de Raad van State (info van het kabinet Van den Bossche) en is het nog niet gepubliceerd in het Staatsblad.

Welke certificaatprijzen zijn in de overgangsperiode geldig voor nieuwe PV-installaties?

Zolang er geen nieuwe cijfers zijn gepubliceerd, gelden de oude certificaatprijzen uit de voorafgaande berekening, in dit geval de eerste berekende bandingfactoren uit het OT-rapport van januari 2013. Voor nieuwe installaties blijven deze geldig, tot ze gewijzigd worden (info van kabinet Van den Bossche). Dit wordt niet beïnvloed door de actualisatie van bandingfactoren voor bestaande installaties. Zolang er geen publicatie in het Staatsblad is gebeurd, gelden de oude dus nog minstens 2 maand, dus tot minstens 12 november 2013.

 

3. Informatie van de VREG

De VREG geeft beide berekeningen (oude cijfers en actualisatie voor bestaande PV) op haar webpagina. De bandingfactoren uit de tabellen moeten vermenigvuldigd worden met 93 euro/MWh om de GSC-steun per MWh te berekenen.

 

Bron : PVVlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply