Skip to main content

Nieuwbouwprojecten waarvan de bouwaanvraag wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2018, dienen niet langer te voldoen aan het K-peil en de netto-energiebehoeften, maar wel aan het S-peil.
EPB
Het S-peil is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Het S-peil hangt af van:

  • de isolatie van de schildelen,
  • de luchtdichtheid van het gebouw,
  • invloed van de bouwknopen,
  • impact van de zonnewinsten.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid.
Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van uw woning – energetisch gezien.

S-peileis

De S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.
De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten aan S28 voldoen.
Voor renovaties geldt geen S-peileis.

E-peil

Tenslotte worden de eisen wat betreft het E-peil vanaf 1 januari 2018 verstrengd tot een maximum van 40 in plaats van 50 punten.  Uiteraard kunnen zonnepanelen bouwheren van een nieuwbouwwoning een goede dienst bewijzen bij het behalen van een E-peil lager dan 40.

Maak gebruik van onze gratis EPB-tool

Leave a Reply