Skip to main content

De Privacycommissie heeft een positief advies gegeven over het ontwerpdecreet van de digitale meter. Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) reageert alvast opgetogen.
Slimme meter
“Met de goedkeuring van de Privacycommissie is een belangrijke stap gezet”, reageert de minister op zijn persoonlijke website. “De digitale meter is cruciaal voor het energiesysteem van de toekomst. Tegelijk waken we over de privacy.”

Toestemming gebruiker

In het ontwerp van de digitale meter werd reeds rekening gehouden met de nieuwe GDPR-privacywetgeving, die op 25 mei in voege gaat. Concreet komt het er op neer dat de databeheerder onafhankelijk zijn werk moet kunnen doen. Ook zal elke burger zijn/haar toestemming moeten geven voor het gebruik van de gegevens afkomstig van de digitale meter.
Een onbezoldigde regeringsvertegenwoordiger zal er over waken dat iedere eigenaar van een slimme meter helder en transparant geïnformeerd zal worden over hoe en met welke doeleinden de energiedata zullen worden verwerkt.

Website

Inmiddels opende het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een website die een antwoord biedt op tal van vragen over de digitale meter en de uitrol ervan. De uitrol van de digitale meter gaat van start vanaf 1 januari 2019.

Bron: website Bart Tommelein, 9 februari 2018

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply