Skip to main content

ZONNEBOILER: Nieuwe interessante premie voorwaarden!
• Geldig voor alle bestaande woningen gebouwd vóór 2014
• Geldig voor alle nieuwbouw woningen die nog gebouwd moeten worden in 2014, en waarvan de bouwaanvraag is gedaan ten laatste op 31.12.2013
Maatregel
2014: Premie van de netbeheerder voor de plaatsing van een zonneboiler in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013.
Beschrijving
Zowel van toepassing bij woongebouwen die al zijn aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 als daarna en bij nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot uiterlijk 31/12/2013.
Bij nieuwbouwwoningen dient een bewijs te worden bijgevoegd dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 01/01/2014 als de aansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder dateert van na 01/01.2014.
Voorts moet er ook een gedateerde foto van de geïnstalleerde thermische zonnecollectoren te worden bijgevoegd.
De premie bedraagt 550 euro per m², met een max van 2750 euro en max. 50% van de factuur. Eindfactuur moet dateren vanaf 1/1/2014.
 
 

Leave a Reply