Skip to main content

De Vlaamse regering gaf haar eerste principiële goedkeuring aan een besluit om de steun aan huishoudelijke batterij-installaties vast te leggen. De premie is nog niet finaal goedgekeurd en kan dus nog niet worden aangevraagd.
Om in de toekomst van de premie gebruik te kunnen maken dient men te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aanvrager moet een natuurlijke persoon zijn die eigenaar is van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit van max. 10 kW, in het geval van PV een maximaal AC vermogen van de omvormer van 10 kW
 • De aanvrager moet een prosument zijn met een digitale meter die kiest voor het systeem waarbij de distributienet bijdrage gebaseerd is op de bruto elektriciteitsafname, en dus niet forfaitair op basis van het omvormervermogen
 • De batterij-installatie beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.
 • De omvormer heeft op elk moment een injectielimiet van 60% van het omvormervermogen van de PV-installatie.
 • De batterij-installatie mag geen loodaccu zijn. In de praktijk mikt men op zoutwaterbatterijen.
 • De batterij-installatie moet geplaatst zijn door een erkend installateur. 
 • De batterij-installatie moet gekeurd zijn en de aanvrager moet over een keuringsbewijs beschikken met het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit in kWh, het vermogen in kW en de wijze van aansluiting.
 • De batterij-installatie moet aangemeld zijn bij de netbeheerder.

Premiebedrag

De premie voor aankoop of leasing van een stationaire installatie voor elektrochemische opslag is 250€ per kWh capaciteit van de installatie met een maximum van 3.200€ per aansluitingspunt. De premie kan nooit meer zijn dan 35% van de investeringskost. Per EAN-nummer is er maximaal één premie om de tien jaar. Om de totale investeringskost van de elektrochemische opslag-installatie te bepalen worden volgende kosten in aanmerking genomen:

 • De aankoopprijs van de batterij-installatie zelf incl. BTW of bij leasing de totale leasingskosten gedurende de eerste 10 jaar.
 • De installatie- en plaatsingskosten
 • De kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde omvormer voor zowel de PV-installatie als de batterij-installatie, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.

Wie nog geen digitale meter heeft bij aanvraag van de premie, krijgt ook de kost voor de plaatsing van de meter vergoed tot een maximum van €300. Een digitale meter op aanvraag kost €226 excl. BTW indien de kast al aanwezig is.
De Minister kan besluiten het premiebedrag voor het lopende jaar te verlagen als er vanaf 1 augustus premies zijn aangevraagd voor meer dan 50% van het beschikbare budget.

Modaliteiten

De premie zal op de website van de Vlaamse overheid aangevraagd kunnen worden aan de hand van een aanvraagformulier. Dit moet de aanvrager uiterlijk drie maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten, indienen bij het Departement Omgeving.
De verwachting is dat het besluit, na finale goedkeuring tegen de zomer in werking zal treden.
Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen – Techlink 21 mei 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion 2 Comments

 • rasschaert peter schreef:

  Voor een te verbouwen woning in WIchelen, Bohemen 65 willen we het oude dak vervangen en van de gelegenheid gebruik maken om de maximale oppervlakte mogelijk te benutten voor ZWARTE zonnepanelen met een opslagbatterij. COntacteert u ons: 0477568342
  Eventueel ook huurkopen.
  Eventueel willen wij ook ons bedrijf te Dendermonde hiermee uitrusten. Daar zijn wij echter aangesloten rechtstreeks op een hoogspanningscabine…

 • Futech schreef:

  Geachte heer Rasschaert,
  Bedankt voor uw bericht.
  Wij kunnen u hierin zeker van dienst zijn. Ik heb alvast een dossier voor u geopend.
  Eén van onze Energie Adviseurs zal u eerstdaags contacteren voor een afspraak.
  Vriendelijke groet,
  Thomas Voets
  Marketing & Communicatie
  Futech

Leave a Reply