Skip to main content

Voor het vijfde jaar op rij nam in 2018 de groei van het bijkomend vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen toe. Maar is dit voldoende om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren?
Na het dieptepunt in 2013 wordt de Vlaamse zonnepanelenmarkt gekenmerkt door een aanhoudende stabiele groei. In 2018 werd er in het totaal 225 MW aan zonnepanelen geplaatst, wat een groei van maar liefst 15,4% betekent tegenover de 195 MW van 2017. Dit brengt het totaal geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen op 2.764 MW.
Evolutie groei zonnepanelen in Vlaanderen

Groei per segment

Het residentiële segment (<10 kVA) draagt sinds 2013 het meest bij aan het bijkomend vermogen, met een percentage van 85% in 2018. Ook middelgrote installaties konden een groei optekenen. Bij installaties met een vermogen tussen 40 en 250 kVA, kwam dubbel zoveel vermogen bij als in 2018. Grote projecten van 250-750 noteren in 2018 een opvallende stijging: er kwamen 25 installaties bij, met een totaal vermogen van 11 MW, tegenover slechts 3 installaties in 2017.

Bijkomend vermogen

Aantal installaties

Het aantal nieuwe installaties is opvallend hoog, met in het totaal 48.599 gerealiseerde PV-projecten. Dit is ongeveer evenveel als in 2009 en enkel in 2011 waren er substantieel meer installaties. Het bijkomend vermogen in 2018 blijft echter lager dan de periode 2009-2012, een periode waarin veel meer grote projecten gerealiseerd werden.

Bijkomend aantal installaties

Doelstellingen

De doelstelling van de Vlaamse regering voor 2020 is 3700 MW PV-vermogen. Eind 2018 was er in Vlaanderen een totaal PV-vermogen van 2.764 MW, waardoor er in 2019 en 2020 telkens 468 MW moet bijkomen om deze doelstelling te behalen. Volgens PV Vlaanderen is 468 MW per jaar ambitieus, maar niet onmogelijk. “Daarom is het belangrijk om in te zetten op de rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging van grote projecten (> 750 kVA)”, klinkt het.
Om het dakpotentieel op ideale daken (57 GW) tegen 2040 te benutten, zou de doelstelling voor 2030 30 GW moeten zijn, waardoor het belangrijk blijft in te zetten op een verdere sterke groei van de markt.
Bron: Nieuwsflits 2019/9 PV Vlaanderen en Techlink

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply