Skip to main content

 

Wanneer u in een bestaande woning een zonneboiler plaatst, geeft uw netbeheerder hiervoor een premie. De zonneboiler moet wel geplaatst worden door een aannemer.

Met een zonneboiler kunt u op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat of zonnecollector gemonteerd.

U kan de terugverdientijd van het plaatsen van een zonneboiler berekenen met de energiewinstcalculators.

De premie werd eind december 2012 aangepast en gaat in voor alle zonneboilers die besteld worden vanaf 1 januari 2013. Voor zonneboilers die al in 2012 werden besteld, is er een overgangsregeling voorzien.

 

Voorwaarden

 • De premies zijn geldig voor facturen met factuurdatum vanaf 1 januari van het betreffende jaar. Facturen die dateren vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 vallen onder de regeling van 2012. Facturen vanaf 1 januari 2013 vallen onder de regeling van 2013. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking. Het is de factuurdatum en niet de betalingsdatum die bepaalt of de factuur van 2012 of 2013 is.
 • Enkel woningen die zijn aangesloten op het distributienet van de netbeheerder voor 1 januari 2006 komen in aanmerking. Vanaf januari 2006 is de Energieprestatieregelgeving van kracht, woningen die beter doen dan de EPB-eisen komen in aanmerking voor een premie voor een energiezuinige nieuwbouw.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen voor de levering en plaatsing van de zonneboiler. Er moet ook een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf worden ingediend.
 • De werken dienen uitgevoerd en gefactureerd te worden door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. Zwembadverwarming komt dus niet in aanmerking.
 • Uitbreiding of vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking.
 • Vanaf 1 januari 2013 moet de collector een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of een Solar KeyMark bezitten.
 • Vanaf 1 januari 2013 moet de inhoud van het boilervat minstens 40 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte ingeval van buiscollectoren.

Procedure

 • De aanvraagformulieren kunt u downloaden op de website van uw netbeheerder.
 • De formulieren moeten opgestuurd worden naar uw netbeheerder uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald. U kunt uw aanvraag ook online indienen.
 • Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, kunnen deze dus best samen worden ingediend in 1 aanvraagdossier.

Bedrag

Voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2012 bedraagt de premie 550 euro per m² met een maximum van 4.125 euro per installatie.

Voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2013 bedraagt de premie 550 euro per m² met een maximum 2750 euro en maximum 50% van de factuur.

Voor beschermde afnemers wordt voor investering in 2012 het premiebedrag en de maxima met 20% verhoogd. In 2013 krijgen beschermde afnemers een 50 % hogere tegemoetkoming. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Indien de premie wordt aangevraagd voor meerdere wooneenheden door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, dan geldt de maximale premie per wooneenheid.

 

Document premieaanvraag

Leave a Reply