Skip to main content

De federale regering (in lopende zaken) heeft beslist om het verlaagde BTW-tarief van 6 % voor renovatie van woningen ouder dan 5 jaar definitief te maken.

 

 Al vele jaren mag een verlaagde BTW van 6 % aangerekend worden bij renovatie- of

verbouwingswerken aan woningen die ouder zijn dan 15 jaar. Sinds 2000 hanteert België

voor werken aan woningen tussen 5 en 15 jaar eveneens een tarief van 6 %. Het was

oorspronkelijk een tijdelijke maatregel, genomen op basis van een Europese richtlijn die een

bijkomend verlaagd tarief toestond voor arbeidsintensieve diensten zoals bouwwerken.

 

De maatregel werd verlengd tot eind 2010 en de Belgische regering in lopende zaken

besliste in september 2010 om hem te verlengen tot eind juni 2011, terwijl Europa expliciet

toestond dat hij een definitief karakter mocht krijgen.

Nu is de BTW-verlaging dus permanent geworden. Dat heeft als grote voordeel dat de

onzekerheid wegvalt en dat installateurs ook in hun langetermijnplanning rekening kunnen

houden met de maatregel.

Bron: DUBO nieuwsbrief

Leave a Reply