Skip to main content
Vlaams minister van Energie Lydia Peeters reageert tevreden dat er in het Vlaams parlement groen licht is voor het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’. Dit ontwerpdecreet van de Vlaamse regering garandeerde vorig jaar het voordeel van een terugdraaiende teller bij zonnepanelen gedurende 15 jaar.
De amendementen op dit decreet verankeren nu deze garantie en zorgen ervoor dat zonnepaneleneigenaars hun rendement behouden en zelfs kunnen verbeteren (zie onderstaande visuals). Lydia Peeters: “De Vlaamse regering houdt woord: de uitrol van de digitale meter kan van start gaan zoals gepland én prosumenten die dat willen behouden het voordeel van een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar, ook voor de distributienettarieven. Daarnaast hebben ze een tweede optie om te kiezen voor het voorstel dat de VREG uitwerkte indien dit hen meer voordelen biedt, wat het geval is voor prosumenten die veel opgewekte energie direct verbruiken.”
Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ werd vorig jaar, op 29 juni 2018, definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Sindsdien lag het ter goedkeuring in het Vlaams parlement. Eén zaak moest echter nog worden uitgeklaard: de garantie dat huidige eigenaars van zonnepanelen (en nieuwe tot eind 2020) gedurende 15 jaar na indienstname het voordeel van een terugdraaiende teller behouden.

Compensatiemechanisme

“Tijdens de afgelopen maanden werd er intensief gewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dit heeft er nu toe geleid dat we een mooi compensatiemechanisme voor prosumenten kunnen voorleggen dat aan ieders verzuchtingen tegemoet komt”, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.
Zonnepaneleneigenaars hebben nu de keuze tussen het huidige systeem waarbij er voor hen niks verandert en een nieuwe regeling die uitgewerkt werd door de VREG. Hierbij worden nettarieven aangerekend op wat mensen effectief van het net afnemen. Dit is voordeliger voor prosumenten die overdag meer thuis zijn en hun opgewekte energie dan ook meteen verbruiken. Mensen die kiezen voor het huidige systeem, kunnen trouwens op elk moment overgaan naar de nieuwe optie die uitgewerkt werd door de onafhankelijke regulator.
Vlaams minister van Energie Lydia Peeters reageert alvast tevreden: “De voorbije jaren is hard gewerkt om het vertrouwen van burgers in zonne-energie opnieuw te verhogen. Met de oplossing die we nu aanreiken, wordt dit vertrouwen niet beschaamd. Integendeel, we rekenen erop dat we hiermee mensen die hun plan om zonnepanelen te installeren even hadden opgeborgen, overtuigen om er nu voluit voor te gaan. Bovendien kan de uitrol van de digitale meter nu starten zoals gepland was, op 1 juli 2019.”

Toekomst

Vanaf 2021 maken we een ‘terugleververgoeding’ mogelijk: prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Wie vandaag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding.
“We bereiden hiermee de toekomst voor. Met een terugleververgoeding belonen we kleine producenten van groene energie voor hun opgewekte stroom. Dit is een zeer belangrijk middel om onze energietransitie een extra duwtje in de rug te geven. Ik zal daarom ook snel met een voorstel naar de Vlaamse regering trekken”, besluit de minister.
digitale meter
Bron: Lydiapeeters.be

Klik hier voor meer informatie!

Join the discussion 11 Comments

 • Geert schreef:

  Naar het schijnt zou de 15 jaar recht op terugdraaiende teller, ingaan vanaf de datum van installatie. Indien je een installatie van 10 jaar hebt, heb je nog slechts recht op 5 jaar.

 • Kris Steenhaut schreef:

  Er moet eerst op gewezen worden dat er enkel een politiek akkoord tussen drie partijen werd gemaakt. Maar wat dan als er na de verkiezingen van mei aanstaande andere partijen aan de macht komen? Bovendien, er zou dan wel een ontwerpdecreet zijn, een decreet is er nog niet, verre van dat het in het Vlaams parlement zou gestemd geweest geworden zijn. In andere woorden, er is nog altijd geen decreet gestemd, en derhalve ook geen Koninklijk Besluit. En een decreet krijgt slechts kracht van wet nadat het bij Koninklijk Besluit in het Staatsblad werd gepubliceerd.
  Kortom, er is nog altijd NIETS!
  Ter verduidelijking, volgens het politieke akkoord:
  1. Zou de periode van 15 jaar aanvangen op de dag van de eerste installatie. Het is dus bijlange niet zo rooskleurig als doorgaans wordt voorgesteld.
  2. “Hierbij worden nettarieven aangerekend op wat mensen effectief van het net afnemen”. Hiermee wordt bedoeld dat er helemaal geen fictief systeem van terugdraaiende meter zou zijn. Of in andere woorden, dat het gros van de geproduceerde stroom in de zakken van de netbeheerder zou verdwijnen, zonder enige vorm van vergoeding: het nachtmerriescenario voor alle private producent

 • Dirk schreef:

  Klopt. Maar dat wordt in de media er niet bij gezegd.

 • Francis schreef:

  Ik heb reeds 2 jaar zonnepanelen en ik heb sterk de indruk dat de zonnepaneelhouders een beetje voor de gek worden gehouden. Met de plaatsing van de zonnepanelen heb ik tot hiertoe nog geen enkele € bespaart, in tegendeel het kost me meer dan voor ik zonnepanelen had. Als er mij iemand een degelijke uitleg kan verschaffen hoor ik dit graag.

 • JPe schreef:

  Terugdraaiende teller op alles??? Door digitale slimme meter?????Kan die teller dat nu ineens aan.???? Blokschema is onduidelijk of verwarrend.Komt er nu sowieso altijd een digitale teller??? Dank voor verduidelijking.En hoedt u voor de distributietarieven!!!!

 • philwood schreef:

  kan er nu geen teller worden geïnstalleerd wat de opbrengst registreert ? naast de teller van de afname van het net dan ken je toch simpel het verschil berekenen, of zie ik dat verkeerd

 • Dni schreef:

  Er wordt hier niet vergeleken met mensen die met electriciteit verwarmen. Het maakt niets uit of je overdag veel thuis bent of niet, als je met een warmtepomp of met electriciteit verwarmt. Dus in dit geval gaat het niet op dat de digitale meter interessanter is voor wie zonnepanelen heeft en overdag thuis is.
  Zij zullen altijd de dupe zijn in dit verhaal van digitale meter. Voor hun is er geen enkele regeling getroffen en is er ook geen rekening gehouden. Moeten die dan beginnen te verwarmen met hout, kolen, mazout of gas? Dat zal hun dan zeker goedkoper uitkomen, maar is dan alweer niet goed voor het milieu. Denkt de regering en de vreg nu echt dat iedereen idioot is. Tijdens het spel verandert men de spelregels niet.

 • Willy schreef:

  ze lullen maar over klimaat en z.. maar de gratis geproduceerde energie door onze panelen word doorverkocht zonder dat we daar iets voor krijgen. Heel het Groene verhaal is een farce

 • Kris Steenhaut schreef:

  En het zou nog slechter kunnen worden, want de VREG heeft inmiddels een negatief advies gegeven. Waarbij tevens de vraag rijst hoe het bestaat dat een ondemocratische administratie de macht heeft verkregen om over onze centen te mogen beslissen. Een retorische vraag eigenlijk, want het antwoord is gekend. Het antwoord zijnde dat de politiekers de VREG als instrument gebruiken om ons om de tuin te leiden.
  Hoe dan ook, het HOERA!-optimisme van Futech blijkt voor de even en zoveelste keer misplaatst te zijn.

 • stinkens john schreef:

  Indien dit alles erdoor komt bied ik mijn 4500kwh-zonnepanelen occasie te koop aan !
  Alle toebehoren welke ik recent aanschafte, gratis en voor niet erbij !
  Vervolgens ontbos ik langzaam – aan mijn domein en haal mijn kolenkachels weer te voorschijn.
  Volgelingen, laat je horen !

 • JPe schreef:

  nog even dit:
  Wat is in hemelsnaam : “terugdraaiende teller (behalve op ditributienettarief)”????. Zoals in hoger blokschema vermeld.
  En hoe lukt dat?????
  Ne truuk van de foor????: Watch out!!!!

Leave a Reply