Skip to main content

Volgens een rapport van DNV GL kan de Noordzee in 2030 ongeveer 100 MW aan drijvende zonnecapaciteit voorzien, en in 2035 500 MW. De LCOE (levelized cost of energy) van offshore PV-systemen wordt momenteel geschat op ongeveer €354/MWh, maar zou in de toekomst dicht bij die van op de grond gemonteerde zonneparken moeten liggen.
De Noordzee kan tegen 2050 goed zijn voor ongeveer 10 GW aan elektriciteitsproductiecapaciteit van offshore drijvende PV- en waterbiomassa-installaties. Dit is een van de belangrijkste bevindingen van een studie uitgevoerd door het Noorse adviesbureau DNV GL in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin het totale potentieel van de Noordzee voor hernieuwbare energie, inclusief offshore windenergiecentrales, is beoordeeld.
“Uit het overzicht van alle innovatieve hernieuwbare technologieën blijkt dat drijvende zonnepanelen en aquatische biomassa na 2030 voldoende volwassen zullen zijn om een ​​significante bijdrage te kunnen leveren aan de energievoorziening vanuit de Noordzee”, aldus de opstellers van het rapport.
De experts van DNV GL zien offshore PV als een complementaire technologie van offshore wind, waarbij zonnepanelen worden geïnstalleerd in de ruimte tussen de windturbines en aangesloten op hun transmissielijnen. Zij verwachten dat van 2025 tot 2030 aan elke offshore windturbine in de Noordzee een drijvend zonnesysteem van circa 1 MW  zal worden gekoppeld.
De LCOE van offshore PV-systemen wordt momenteel geschat op ongeveer € 354/ MWh, maar moet in de toekomst dicht bij die van op de grond gemonteerde zonneparken liggen, die voor Nederland worden geschat op € 50/ MWh in 2030 en € 40/ MWh in 2050. Hun economische haalbaarheid hangt af van de afstand tot de kust en de mogelijkheid tot koppeling met de netaansluiting van wind op zee.
Volgens het rapport zou de Noordzee tegen 2030 ongeveer 100 MW aan drijvende zonnecapaciteit kunnen hebben en in 2035 500 MW.
Bron: PV Magazine, 10 december 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply